Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

 

 

 

Anmälningstiden till vårens program är nu slut.                                                                              Tiden för anmälan till Jubileumsfesten är förlängd till den 25 januari. Kod J finns kvar. Anmälningsformulär/Logga in/ Klicka på: Spara/Gå vidare, klicka på ruta J/Spara    Bekräftelse på gjorda anmälningar kommer i slutet av vecka 51. Bekräftelsen innehåller en faktura. De aktiviteter som har lediga platser redovisas fr o m den 28 december här nedan. Anmälan görs då direkt till den som är ansvarig . Namn och kontaktuppgift finns vid varje aktivitet.
______________________________________________________

Vill du ha kontakt med SU? Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du ändrar själv dina uppgifter i vårt medlemsregister, byte av adress, lägger till e-postadress osv. Gå in via Anmälningsformulär/Ändring av medlemsuppgifter, logga in, ändra i formuläret och spara.

Tack för att du anger ditt medlemsnummer vid kontakt med SU.

_____________________________________________________________________

Vad saknar du i SU:s utbud? Programgrupperna tar tacksamt emot dina önskemål och tips. Maila till   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________