Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

  

Programmet för våren 2016 är nu postat och finns inlagt på hemsidan

Anmälningstiden är  23 november - 12 december

 

 

 

Viktigt meddelande angående din faktura:

När du på en aktivitet får förändrad ”status” på din anmälan så syns detta på din faktura. Du måste själv vara uppmärksam på uppdateringar.                                                               Exempel : du har fått Välkommen och Avbokar, du är Reserv och blir Välkommen.

Betalkoden fungerar som OCR-nummer och måste anges! Addera inte dina betalningar och addera inte om ni är två som betalar från samma konto!

 

Gäller efteranmälan till F1h, F2h, F6h och Filmvisningar kl 11.30

Vi har problem med kontanthantering!                                                                     Tack för att du anmäler dig i förväg och betalar till PG 153 1430-5!

Du som kommer utan föranmälan:                                                                                       

Tack för att du uppger namn och medlemsnummer och betalar till PG 153 1430-5!

                              Din faktura uppdateras när något ändras i din anmälan

 

Obs F8h "Varför mannen.." Lokal ändrad till Hälsohögskolan Kurt Johansson-Aulan  till v. innanför huvudingången   (Denna föreläsning är fullbokad)

 

 

 

 

Vill du ha kontakt med SU? Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du ändrar själv dina uppgifter i vårt medlemsregister, byte av adress, lägger till e-postadress osv. Gå in via Anmälningsformulär/Ändring av medlemsuppgifter, logga in, ändra i formuläret och spara.
Tack för att du anger ditt medlemsnummer vid kontakt med SU.
 ____________________________________________________________________

Vad saknar du i SU:s utbud? Programgrupperna tar tacksamt emot dina önskemål och tips. Maila till   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.