Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

 

 

___________________________________________________________________________________

Varmt välkommen till vårens sista månadsmöte! Vi gör en vandring i manskörens lustgård.

Torsdagen den 24 april kl 14.00 Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

 

Vill du ha kontakt med SU? Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AKTIVITETER SOM INTE ÄR FULLTECKNADE

Anmälan direkt till den som är ansvarig för aktiviteten. 

Resor:   

Resa till Öland 05 25-26 (R9)                 

Esko Olsson  036-71 00 22                                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Du ändrar själv dina uppgifter i vårt medlemsregister, byte av adress, lägger till e-postadress osv. Gå in via Anmälningsformulär/Ändring av medlemsuppgifter, logga in, ändra i formuläret och spara.

Tack för att du anger ditt medlemsnummer vid kontakt med SU.

_____________________________________________________________________

Vad saknar du i SU:s utbud? Programgrupperna tar tacksamt emot dina önskemål och tips. Maila till   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_______________________________________________________________________________