Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

  

Höstens program är nu utskickat. Anmälningstiden är 15 juni till 7 augusti. Anvisningar om hur du gör din anmälan finns i programhäftet på sid 5 - 7.

 

SU:s jubileumsfest på Spira finns dokumenterad!                                                                   

Inspelningen är gjord av                                                                                                     LarsLisa Andersson                                                                                          

Du kan köpa en CD skiva för 100 kr eller en DVD skiva för 150 kr

Vänd dig till LarsLisa Andersson 0735 290055 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Vill du ha kontakt med SU? Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du ändrar själv dina uppgifter i vårt medlemsregister, byte av adress, lägger till e-postadress osv. Gå in via Anmälningsformulär/Ändring av medlemsuppgifter, logga in, ändra i formuläret och spara.
Tack för att du anger ditt medlemsnummer vid kontakt med SU.
 ____________________________________________________________________

Vad saknar du i SU:s utbud? Programgrupperna tar tacksamt emot dina önskemål och tips. Maila till   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.