Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

  

Anmälningstiden till höstens aktiviteter är slut (3584 anmälningar).      

 

Har du inte fått någon bekräftelse? Detta kan bero på att e-postadress saknas (12 medlemmar) eller felaktighet i e-postadressen (27 medlemmar)                                    Meddela till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

Viktigt meddelande angående din faktura:

När du på en aktivitet får förändrad ”status” på din anmälan så syns detta på din faktura. Du måste själv vara uppmärksam på uppdateringar.                                                               Exempel : du har fått Välkommen och Avbokar, du är Reserv och blir Välkommen.

Betalkoden fungerar som OCR-nummer och måste anges! Addera inte dina betalningar och addera inte om ni är två som betalar från samma konto!

 

Gäller efteranmälan till F1h, F2h, F6h och Filmvisningar kl 11.30

Vi har problem med kontanthantering!                                                                     Tack för att du anmäler dig i förväg och betalar till PG 153 1430-5!

Du som kommer utan föranmälan:                                                                                       

Tack för att du uppger namn och medlemsnummer och betalar till PG 153 1430-5!

                              Din faktura uppdateras när något ändras i din anmälan

 

Obs F8h "Varför mannen.." Lokal ändrad till Hälsohögskolan Kurt Johansson-Aulan  till v. innanför huvudingången   (Denna föreläsning är fullbokad)

 

LEDIGA PLATSER FINNS TILL NEDANSTÅENDE AKTIVITETER

 

 

Rubrik

Datum

 

Ansvarig

Sista d.  för anm

F1h )Våra världsarv

Lokal ändrad till:

Hc 218

 

5,12,19 okt

Gunnel Hedlund

036-122315     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

30 sep

F2h)Det sv.Rättsväs.

Lokal ändrad till:

9/11 o 23/11 Hc 113, 16/11 Hc 218

 

9,16,23

nov

Gunnel Hedlund

036-122315     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

31 okt

F6h) Ögonmed. konstpaus

28 sep

                 Ingalill Hegestrand       0702 773115 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

 

 

25sep               

 

 

 

 

B1h) Timmarna 

Gott om lediga platser!

 

8 okt

11.30  

Sonja Skogberg                                      0702 880157     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

6 okt

B2h) Max Manus                

Gott om lediga platser!

 

22 okt

11.30   

Sonja Skogberg                                   

  

20 okt

B3h) A late Quartet

Gott om lediga platser!

 

5 nov

11.30   

Sonja Skogberg                                   

  

3 okt

B4h)Ett hus i Marocko

Gott om lediga platser!

 

19 nov

11.30    

Sonja Skogberg      

 

 

Fullsatt på Filmvisningarna kl 14.00 !

             

                

 

 

 

17 nov

 

 

 

 

 

 

 

 

R3h)Bokmässan i Göteborg

27 sep

Ingegerd Asp               036-123488

0768 712845            

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

6sep

 

R5h)Operaresa till     Ulricehamn

3 okt

Görel Tönnberg          036-16 49 61

0736 400914      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

15 sep

 

R6h)Världsarv i Blekinge

8-9 okt

Tora Wigstrand         

036-12 51 09      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2 sep

 

R10h)Vandalorum och två svenska fam.företag

3 dec

Peter Sundelin

0706 676268  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

15 sep

 

 

 

 

S5h)Vox Hotel

4 nov

Tora Wigstrand         

036-12 51 09      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

15 sep

 

S9h)Dreamhack

27 nov

Lennart Lindberg         036-50 502

0703 388507      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

15 sep

 

 

 

 

H1h)Motionscykling

16 sep

Ulla Lundin       036-130228                 0730 773476      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

15 sep

 

H4h)Cirkelträning          ti  11.00

22 sep

Ulla Lundin                 

 

15 sep

 

 

H5h)Cirkelträning          ti  13.00

22 sep

Ulla Lundin                 

 

15 sep

 

 

H11h)Zumba Gold

24 sept

Ulla Lundin                 

15 sep

 

C8h Engelsk konversation, t.10

17 sep

Carl Johan Stillström

0705 198092 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17 sep

 

C9h Franska t. 5

Enl. ö.kom.

Carl Johan Stillström

15 sep

 

 

 

 

 

 

 

 

C18h Spanska t.3

16 sep

Carl Johan Stillström

15 sep

C19h Spanska t.5

16 sep

Carl Johan Stillström

15 sep

C22h Dansk historia

22 sep

Carl Johan Stillström

20 sep

C31h Diskuss.cirkel

16 sep

Carl Johan Stillström

15 sep

C33h Vardagsjur.

22 sep

Carl Johan Stillström

20 sep

C37h Energi

8 okt

Carl Johan Stillström

7 okt

C38h Geologi

8 sep

Carl Johan Stillström

7 sep

C39h Matematik

9 sep

Carl Johan Stillström

8 sep

C42h Akvarell t. 1

8 okt

Carl Johan Stillström

7 okt

C47h Jazzcirkel

30 sep

Carl Johan Stillström

29 sep

 

 

 

 

Jubelkören SU:s egen kör

 

3 sep

Gamla och nya medlemmar är välkomna. Se programmet sid 14

Anmälan till Lars-Lisa Andersson

0735 290055   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 sep

 

 

Vill du ha kontakt med SU? Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du ändrar själv dina uppgifter i vårt medlemsregister, byte av adress, lägger till e-postadress osv. Gå in via Anmälningsformulär/Ändring av medlemsuppgifter, logga in, ändra i formuläret och spara.
Tack för att du anger ditt medlemsnummer vid kontakt med SU.
 ____________________________________________________________________

Vad saknar du i SU:s utbud? Programgrupperna tar tacksamt emot dina önskemål och tips. Maila till   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.