Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

 

På vårens sista månadsmöte gav Per Beverin tips på "sommarlitteratur" Listan finns under fliken Arkiv.

Programmet för hösten 2016 skickas ut med föreningspost och publiceras här på Hemsidan under fliken Program den 13 juni.                                        Anmälningstiden är 13 juni-4 augusti.

Anvisningar för hur du gör anmälan till aktiviteter finns under fliken Program/Anmälan och avgifter                                                 


Observera att någon faktura inte skickas ut.                                         Du loggar in via Anmälan/ och får där information om vad du skall betala för dina aktiviteter.


Utebliven betalning räknas inte som återtagen anmälan, du måste meddela aktivitetsansvarig.   Det kan finnas reserver som gärna vill ha din plats!


Angående dina avgifter:                                                                         När du på en aktivitet får förändrad ”status” på din anmälan så syns detta på dina avgifter. Du måste själv vara uppmärksam på uppdateringar.  Exempel: du har fått Välkommen och Avbokar, du är Reserv och blir Välkommen.                                                                                 Betalkoden måste alltid anges!  Addera inte dina betalningar och addera inte om ni är två som betalar från samma konto!                           


Uppdatering av medlemsdata gör du genom att logga in på hemsidan under MAIN MENU och klickar på Anmälan/. Gör ändringar i formuläret och Spara.                                                                                   


Vill du komma i kontakt med SU?                                                     Skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring till vår exp 036 29 06 429