Välkommen till Senioruniversitetet i Jönköping

Vi är en ideell förening för seniorer av seniorer som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

                                              Vi samarbetar med Folkuniversitetet

                              Människans förmåga att lära kvarstår hela livet

 

I januari fick 100 slumpvis utvalda medlemmar en enkät. Enkäten avsåg verksamhetsåret 2014. Av de 100 svarade 73, stort tack till er! Utfallet av enkäten finns under fliken Arkiv/Enkäter. 

 

 Verksamhetsberättelsen för 2014 finns här på hemsidan under Arkiv/Verksamhetsberättelser 

Vårens filmer visas på Folkets Bio. Tyvärr finns inte plats för den som vill se enstaka film utan föranmälan.       
 
Lediga platser finns i nedanstående aktiviteter  
              Beskrivning av aktiviterna, se Vårprogrammet

Kod

 

Anmälan  till

 

 

 

C33v

Botanik – vårens växter

Carl Johan Stillström 0705-19 80 92 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C35v

Fågelskådning, nystart

Carl Johan Stillström 0705-19 80 92 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S17v

Vandring i Stadsparken 28/5

Ingegärd Vårbrant 036-143058      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 F2v

Litterära revolutionen i England

Gunnel Hedlund 036-12 23 15        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 F8v

Lokal alternativ vård

Ingalill Hegestrand 036-30 22 12    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

R6v

Resa till Eksjö 29/4

Erik Bergman 036-19 07 47             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

R7v 

Resa i Njudungsbygden 6/5

 Bernt E Isacson 0707-68 63 77      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

R9v 

Vårresa till Visingsö 22/5

Lennart Lindberg 036-50502, 0703-388507   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

R12v 

 

Upptäck Bohuslän 9 – 11/6

 

Esko Olsson 036-710022, 0706-561645 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

Vill du ha kontakt med SU? Skicka ett mail till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du ändrar själv dina uppgifter i vårt medlemsregister, byte av adress, lägger till e-postadress osv. Gå in via Anmälningsformulär/Ändring av medlemsuppgifter, logga in, ändra i formuläret och spara.

Tack för att du anger ditt medlemsnummer vid kontakt med SU.

_____________________________________________________________________

Vad saknar du i SU:s utbud? Programgrupperna tar tacksamt emot dina önskemål och tips. Maila till   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________