MEDLEMSENKÄT AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET  2014

 

Till hundra slumpvis utvalda SU-medlemmar (43 män och 57 kvinnor)  skickades i mitten av januari en enkät. Sjuttiofyra personer (33 män och 41 kvinnor) besvarade enkäten.  Syftet var att få in synpunkter på verksamheten och för att ännu bättre tillvarata medlemmarnas intressen.   Resultatet redovisas med antalet svar.                                                                                                  

1   Hur länge har du varit medlem i SU?  

1 år                      

Män:1      

Kvinnor:5                       

2 – 3 år                

Män:14    

Kvinnor:6                                                

4 – 5 år                

Män:2      

Kvinnor:14                     

Längre än 5 år   

Män:14    

Kvinnor:14                                                                                                          

2   På vilket sätt blev du informerad om och intresserad av SU?   

27 män har svarat   Via goda vänner:13 - Genom min fru/sambo:8 - Via JP:2– Läst på nätet:1 – Var med från starten:1 – Genom FU:1  38 kvinnor har svarat   Kollegor, vänner, bekanta:30 - Läste om SU i dagspressen:4- Gick med från starten:2 - HLK:2 - Via hemsidan:1

3 Varför är du medlem i SU?  Ange en eller flera orsaker

Programutbud

Män:31   

Kvinnor:38   

Likartade intressen

Män:12   

Kvinnor:24    

Social samvaro

Män: 9   

Kvinnor: 28   

Annan orsak            

Män:2    

Kvinnor:0

4 Vilken eller vilka av nedanstående aktiviteter har du deltagit i under 2014?  

Månadsmöten

Män:16  

Kvinnor:21  

Föreläsningsserier

Män:16  

Kvinnor:21    

Enstaka föreläsning

Män:16  

Kvinnor:22                          

Bio                  

Män: 7   

Kvinnor:10  

Musikresor 

Män: 6  

Kvinnor:11    

Övriga resor           

Män:11   

Kvinnor:17                            

Studiebesök 

Män:13   

Kvinnor:10  

Appstuga 

Män:1   

Kvinnor:2      

RödaKorskurs 

Män:1    

Kvinnor:1                          

Fys. aktiviteter 

Män:2     

Kvinnor:7     

Studiecirklar

Män:10 

Kvinnor:16

 

 

 

 Jag har ej deltagit därför att :

Jag missade anmälningstiden                                      Har inte haft tid     

Man:1                                                                Man:1 

Hälsoskäl

Kvinnor:3      

Arbetar fortfarnde

Kvinna:1     

Varit utomlands stor del av året

Kvinna:1      

5 Hur värderar du i genomsnitt de aktiviteter du deltagit i under 2014? Gradera ditt svar från 1 – 4   1=Mindre bra  -  4=Utmärkta 

1

Män:0

Kvinnor:0

2

Män:1

Kvinnor:0

3

Män:18

Kvinnor:15

4

Män:10

Kvinnor:26

 

6   Vad saknar du i SU:s nuvarande programutbud?  11 män har svarat Släktforskning :2 - Åbo, Helsingfors. Historisk serie om Finland 1939-45 med Sveriges hjälp. Finlandsbarnen till Sverige gm Röda Korset -Studiecirklar, program om dagspolitik -Digital bildbehandling - Teaterresor till fria grupper inte bara till Göteborg, till Malmö, Stockholm, Vara Konserthus - Större utbud på intressanta föreläsningar - Kurs i trähantverk - Gärna mer naturvetenskap, absolut studiecirklar i nationalekonomi, valutakurser, räntor, kopplingen mellan valutor och hur dessa variabler påverkar varandra. Aktier och fonder av olika slag - Gärna mer naturvetenskap - Populärvetenskap

18 kvinnor har svarat   Inget/Tycker nuvarande utbud är bra: 7 - Andra världskrigets historia, Norden Finland först, -Datakunskap med bildbehandling - Instrumentalmusik (gärna gitarr el. Ukelele), Diskussions/samtalsgrupp om aktuella samhällsföreteelser - Filosofiska fråge-ställningar m en samtalsledare, Crawlkurs, Musicera tills m olika instrument (de som redan kan) - Körsång, Vandringsgrupp, Cykelgrupp, Vattengympagrupp - Musikunderhållning, teaterbesök på hemorten - Vandringsaktiviteter. Kanske också fysiska aktiviteter i Jönköping  - Musik eller teaterresor för oss som inte är roade av opera - Nu tyngdpunkt på humaniora, saknar inslag av vetenskap-teknik - Ev flera dagsresor - Utlandsresor med tema - Konst och mer studiebesök -Föreläsning/Studiecirkel om möbelindustri/glasindustri i Småland

 

7 Tycker du att SU skall erbjuda mera inom något/några av nuvarande ämnesområden?

7 män har svarat   Vättern med temat Verner von Heidenstam - Data/webdesign. Data, användning av officeverktyg -Historia - Önskemål om fler föreläsningar inom specialist-områden -Mer platser i kurser om sociala media och lagring av foto på nätet -Dubblera populära resor - Studiebesök/industribesök

 

19 kvinnor har svarat   Datacirkel: 2 - Studiebesök: 2 - Kurs eller föreläsningar för vana datoranvändare - Konst bla glaskonst - Jönköping Energis anläggningar - Mer om Jönköpings historia, utveckla studiecirklar om Jönköping - Trähantverk och trädgård - Svensk och europeisk historia -Flera vandringar/utflykter i naturen - Fler teater och musikalresor - Studiecirkel som avslutning på studieresa -Möjligen att populära studiebesök/utflykter   kan dubbleras - Fler fysiska aktiviteter Fördjupad Antikvitetskurs - Professorsföreläsningar - Musikcirklar, t ex klassisk musik, folkmusik, opera - Återkomma med tidigare populära aktiviteter

 

8 Hur bedömer du omfattningen av den sociala samvaron i samband med SU:s aktiviteter?                  Gradera från 1 – 4 1=För lite-4= För mycket

 

1

Män:2

Kvinnor:1

2

Män:6

Kvinnor:11

3

Män:15

Kvinnor:21

4

Män:1

Kvinnor:0

9 Hur fungerar dina kontakter med SU? (ex anmälningar, bekräftelser, hemsida)       24 män har svarat   Bra/mycket bra/mycket smidigt/utmärkt/ Okej : 23 - Kan vara bättre, gjorda anmälningar fungerar dåligt:1

32 kvinnor har svarat   Inget att klaga på / Bra / Utmärkt / Perfekt :24 - Via hemsidan: 4 - Dåligt. Alltför krångligt anmälningsförfarande för oss    ”äldre – äldre” Många saknar dator och/eller datorkunskap - Saknar möjligheten att ”ta bort” aktivitet innan anmälningserioden gått ut - Anmälningar har ej nått fram. Har därför missat att komma med 2 ggr trots omedlbar anmälan via nätet - Har inte fått programmet per post utan ”bara” genom nätet

10 Har du andra synpunkter, tips, idéer etc som du anser nyttiga för SU:s framtida   verksamhet?    

6 män har svarat   Enstaka föreläsning: Agnes Wold - En gång varannan vecka är för sällan för att lära sig språk - Anmälan och betalningar bör göras utan ”dubbla” aviseringar - Möjlighet att anmäla två personer till alla aktiviteter (motsvarande medresenär på resor) - En smula marknadsföring. Roligt om vi kan komma i tidningen i samband med jubiléet- Bättre klister på svarskuvertet

10 kvinnor har svarat   Datorhjälp mot en rimlig kostnad - Bussresor till samma resmål borde anordnas med olika veckodagar - Dominerande utbud av operamusik.Vore trevligt med mer av lättasmmare musik. Bredare teaterutbud. Spiraaktiviteter som SU anordnar - Aktiviteter för teknikointresserade för att vi skall få en smidigare vardag (Swish, biljetter och annat som man kan göra med mobil o Ipad) - Kurs, föreläsning om antikviteter, After Work, Besöka Jazzklubben - Info om föreläsningar på högskolan - Svårt att binda sig för aktiviteter med så lång framförhållning - Kortare resor

Ytterligare kommentarer: 

7 män har svarat   Ett kärt problem är att vi börjar bli för många - 1 gång varannan vecka är för sällan för att lära sig språk - Bli bättre på att ta hand om ensamma medlemmar - Humor och lättsamhet önskas - Som gift, sambo etc är det ett problem att Ni inte tar hänsyn till när båda anmält sig till samma aktiviteter - Styrelsen har gjort ett bra jobb. Resorna bra och välplanerade - Synd att fikat överskrider ämnet

9 kvinnor har svarat   Det har varit mycket svårt att komma med på det man önskat.- Vid betalning borde detframgå att 2 fys aktiviteter kostar 900:- m rabatt - Svårt att veta i december om man kan delta i utflykter/studiebesök etc. långt fram på våren. Tack för rikt utbud, tack till alla er som arbetar i SU:7st

Födelseår på dem som besvarat enkäten 70 svar

1925-1928   

Män:0     

Kvinnor:0

1929-1932   

Män:6    

Kvinnor:2                           

1933-1936   

Män:3   

Kvinnor:3

1937-1940   

Män:5    

Kvinnor:6                            

1941-1944   

Män:11  

Kvinnor:18

1945-1948   

Män:4     

Kvinnor:10    

1949-1952   

Män:0     

Kvinnor:2