Vi är nu 1300 medlemmar!

För medlemskap krävs att man har fyllt 55 år.

Vill även du bli medlem?

Gör så här: Betala in årsavgiften 150:- på vårt  PlusGirokonto 153 14 30-5.

Skriv: Ny medlem, namn och adress på talongen. Får inte allt rum? Skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  med kompletterande uppgifter. 

När din betalning är registrerad får du aktuell information och ditt medlemsnummer. Du får räkna med att det tar c:a 1 vecka. Du loggar sedan in själv via hemsidan/Anmälan ..och kompletterar dina medlemsdata. Du måste ha medlemsnummer för att kunna anmäla dig till SU:s aktiviteter.

Avgift betalad efter den 1 oktober gäller för det kommande året!

VÄLKOMMEN !