Senioruniversitetet i Jönköping är en ideell förening för seniorer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att ta tillvara de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkes bakgrund och tidigare studieverksamhet.                 

 

                                 Vi samarbetar med Folkuniversitetet                                             

                       Människans förmåga att lära kvarstår hela livet 


Nytt: Brev nr 6 från SU:s ordförande    2019-10-05

______________________________________________________________________

 

Programmet för våren 2020 postas den 18 november

 

 

Alla avgifter betalas till Senioruniversitetets PlusGiro-konto 153 14 30 - 5

Studiebesök Katolska kyrkan S17h

 

Obs det står fel veckodag i programmet, ska vara tisdag den 26 november  

 

 

 


 Senioruniversitetets hemsida: www.sujkp.se e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Expeditionen kommer att vara bemannad: 9.00 - 11.00 torsdag 28 november, 13.00 - 15.00 fredag 6 december, 9.00 - 11.00 följande torsdagar 15 januari, 23 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april och 5 maj

- Har du ett ärende som rör en aktivitet? Ta kontakt med den som är ansvarig Meddelanden kan lämnas på vår telefonsvarare den avlyssnas dagligen.

- Alla avgifter betalas till Senioruniversitetets PlusGiro-konto 153 14 30– 5 Organisationsnummer: 802 422 - 2765   

- Välkommen att bli medlem i Senioruniversitet i Jönköping Klicka på fliken "Bli medlem" för information. Visst vill väl du också bli medlem!  

- Har du önskemål eller förslag till nya SU-aktiviteter, skicka gärna då ett meddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon styrelsemedlem.                                                          

- Har du en gång gett ditt JAtillGDPR kommer det alltid att stå på din aktivitetslista