Senioruniversitetet i Jönköping                                              är en ideell förening för seniorer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att ta tillvara de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.                 

 

Vi samarbetar med Folkuniversitetet                                             

 

Människans förmåga att lära kvarstår hela livet 


Nytt: Brev nr 5 från SU:s ordförande    2019-08-26

______________________________________________________________________

Nedanstående aktiviteter har lediga platser.                                                                                      Anmälan på vanligt sätt genom inloggning via hemsidan.

Din faktura uppdateras när du får V

Rubrik

Kod

Sista dat. för anm.**

     
Bio: En alldeles särskild dag (B4h)Extraföreställning kl 11.00 den 12 dec  B4hb  25 nov.
     
     
PC - Start  /sista gången denna cirkel erbjuds av SU C35h 25 sep
     
PC - Fortsättning /sista gången denna cirkel erbjuds av SU C36h  1 okt 
     
     

Diabetes                         Aulan på HLK

F3h

25 sept.

Det stora skiftet                                         Immanuelskyrkan, Oxtorgsgat. 15, *

F5h

1 okt.

Kataloghus      Fokus, Stadsbiblioteket

F6h

10 okt.

Påven, kyrkan och världen                          Immanuelskyrkan, Oxtorgsgat. 15*

F8h

20 okt.

Nationalmuseum i nytt ljusImmanuelskyrkan, Oxtorgsgat. 15*

F9h

1 nov

Föreningen Norden                         Fokus,Stadsbiblioteket

F10h

1 nov.

Vad har fåglarnas ”hemligheter”....               Immanuelskyrkan, Oxtorgsg. 15*

F11h

15 nov.

 

 

 

Hälsohögskolan bjuder in till information

O2h

25 sept.

 

 

 

Tenhults naturbruksgymnasium

R6h

25 sept.

 

Konsertresa till Göteborg

   

R9h

 

15 okt.

 

Asecs köpcentrum

 

S15h

 

19 nov.

Asecs köpcentrum

S16h

21 nov.

 

 

 

Lunch  obs 13 november annat datum i programmet 

L2h

15 okt.

* annan lokal i programmet    ** eller den dag då aktiviteten är fulltecknad


 


 Senioruniversitetets hemsida: www.sujkp.se e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 _____________________________________________________________

Expeditionen kommer att vara bemannad: 22 augusti to 9 - 11,                        5 september to 9 - 11, 3 oktober to 9 - 11, 7 november to 9 - 11


Har du ett ärende som rör en aktivitet? Ta kontakt med den som är ansvarig Meddelanden kan lämnas på vår telefonsvarare den avlyssnas dagligen.


Alla avgifter betalas till Senioruniversitetets PlusGiro-konto 153 14 30– 5 Organisationsnummer: 802 422 - 2765                                     


Har du en gång gett ditt JAtillGDPR kommer det alltid att stå på din aktivitetslista    


Välkommen att bli medlem i Senioruniversitet i Jönköping Klicka på fliken "Bli medlem" för information. Visst vill väl du också bli medlem!                               


Har du önskemål eller förslag till nya SU-aktiviteter, skicka gärna då ett meddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon styrelsemedlem.  


  •