Senioruniversitetet i Jönköping är en ideell förening för seniorer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att ta tillvara de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkes bakgrund och tidigare studieverksamhet.                 

 

                                 Vi samarbetar med Folkuniversitetet                                             

                       Människans förmåga att lära kvarstår hela livet 


Nytt: Brev nr 7 från SU:s ordförande    2019-12-09

______________________________________________________________________

 

Mats Wånemark blev SU:s 1500:e medlem!

 

Anmälningstiden till vårens program är slut.

Antalet anmälningar blev 7964

 

Nu kan du anmäla dig till nedanstående aktiviteter som har lediga platser.                             Anmäl dig som vanligt via inloggning.

Aktivitet

Kod

Anmälan senast

Franska repetition

C7v

1 januari

Italienska termin 3

C9v

1 januari

Spanska termin 3

C13v

1 januari

Spanska termin 6

C14v

1 januari

Spanska termin 10

C15v

1 januari

Tyska konversation gr 2

C17v

1 januari

Polens historia

C21v

1 januari

Spaniens historia

C22v

1 januari

Nordisk mytologi för nybörjare

C25v

1 januari

EU-en organisation med...

C27v

1 januari

Att stabilisera klimatet...

C33v

1 januari

Akvarellmålning termin 7

C45v

1 januari

Akvarellmålning termin 10

C46v

1 januari

Akvarellmålning termin 16

C47v

1 januari

Akvarellmålning termin 18

C48v

1 januari

 

 

 

Hovrättsjuristernas stads- och ...

F1v

1 januari

El – eller fossilbilar

F2v

15 januari

Mongoliet – demokrati i ...

F4v

15 januari

Jugoslaviens tillkomst och...

F6v

15 februari

Evert Taube

F8v

15 februari

Historia och kultur i vårt östra...

F10v

15 mars

Trädens positiva effekter

F11v

15 mars

Svenska innovatörer

F12v

15 mars

 

 

 

SU-lunch Kinnarps Arena

L1v

19 januari

SU-lunch Grand Hotel

L2v

18 februari

 

 

 

Teaterresa Östgötateatern

R1v

15 januari

Göteborg konsert

R6v

1 mars

Tenhults naturbruksgymnasium

R9v

1 april

 

I Kyrksalen Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping hålls alla vårens föreläsningar  

 

Månadsmötet den 23 april är flyttat till Korskyrkan, Östra Storgatan 93, Jönköping  

 

Öppet på exp: torsdagarna 16 januari(annat datum i programmet), 23 januari, 6 februari, 5 mars,  2 april och 7 maj(annat datum i programmet)

  

På grund av ägarbyten på SU:s Gym - samarbetspartners så har det skett en del förändringar gällande de träningsmöjligheter som erbjuds VT 2020. Information under fliken Program/Fysiska aktiviteter.    Dessa förändringar var inte kända då programmet trycktes. 

 

OBS H6v är ändrad till : Funktionell träning utan maskiner

Veckodag för F8v är måndag (annan dag i programmet)

  


 Senioruniversitetets hemsida: www.sujkp.se e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Expeditionen kommer att vara bemannad: 9.00 - 11.00 torsdag 28 november, 13.00 - 15.00 fredag 6 december, 9.00 - 11.00 följande torsdagar 15 januari, 23 januari, 6 februari, 5 mars, 2 april och 5 maj

- Har du ett ärende som rör en aktivitet? Ta kontakt med den som är ansvarig Meddelanden kan lämnas på vår telefonsvarare den avlyssnas dagligen.

- Alla avgifter betalas till Senioruniversitetets PlusGiro-konto 153 14 30– 5 Organisationsnummer: 802 422 - 2765   

- Välkommen att bli medlem i Senioruniversitet i Jönköping Klicka på fliken "Bli medlem" för information. Visst vill väl du också bli medlem!  

- Har du önskemål eller förslag till nya SU-aktiviteter, skicka gärna då ett meddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kontakta någon styrelsemedlem.                                                          

- Har du en gång gett ditt JAtillGDPR kommer det alltid att stå på din aktivitetslista