Besök på HLK – Högskolan för lärande och kommunikation

Anders Svensson, kultur- och medievetare, guidade bland konsten på HLK på ett intressant och kunnigt sätt. Flera givande samtal om tolkningar av konsten uppstod.