Ordförandebrev nr 4 2019                                                             2019-06-16

 

Till alla medlemmar

 

Vårens program är avslutat och i torsdags postade styrelsen höstens program till alla medlemmar. Många hjärtliga tack till alla som medverkat i genomförandet av aktiviteterna under våren!

 

Det tar några dagar innan det nya programmet kommer i brevlådan men vi hoppas att alla har fått det senast på torsdag den 20 juni. Om så inte skulle vara fallet, hör av dig till oss, antingen via mail eller per telefon.

 

Observera att sista anmälningsdag till aktiviteterna inom ramen för Kvar i stan och för de två tidiga höstresorna är den 25 juni. Kvar i stan finns nu med i katalogen, se sid 39-40 och de tidiga resorna hittar du på sid 13-14. I övrigt är den 7 augusti sista anmälningsdagen. Vi tror att du hittar flera intressanta aktiviteter att delta i.

 

SU:s expedition är under sommaren öppen den 20 juni samt den 1, 7, 15 och 22 augusti. Se mer om detta på startsidan och i programmet, sid 5. Under hösten 2019 kommer expeditionen att vara öppen den 5 september, 3 oktober och 7 november. I övrigt kan du lämna meddelande på telefonsvararen eller höra av dig till ansvarig för respektive aktivitet.

 

Under våren har vi ju bett medlemmarna svara på frågor om verksamheten och vi blev glada över den höga svarsfrekvensen, nästan 70 %. Igen stort tack för responsen på enkäten! På hemsidan under fliken Dokumentarkiv, Enkäter finns en sammanfattning av svaren. Styrelsen har gått igenom alla kommentarer som lämnats till frågorna och kommer att använda allt det nya materialet i den fortsatta planeringen av verksamheten.

 

En liten uppmaning i den nya anmälningsperioden och framöver under terminstid – besök oftare SU:s hemsida. Färre än 100 medlemmar svarade att de läser hemsidan en gång per vecka. Tänk på att all ny information publiceras på hemsidan, t.ex. ändring av lokaler och nytillkomna aktiviteter. Hemsidan är ett bra sätt att hålla dig uppdaterad.

 

Slutligen vill jag gärna påminna om att vi med det växande antalet medlemmar behöver bli fler som är engagerade i verksamheten. Särskilt viktig är kunskap i IT-frågor och ekonomi. Välkommen att höra av dig till oss i styrelsen och berätta om hur du kan bidra till arbetet i SU!

 

Glad midsommar!

 

På återhörande i augusti

 

Tora Wigstrand