Avbokning

Meddela förhinder att delta i en aktivitet så snart som möjligt!

Någon på reservlistan blir glad för att få din plats. När det gäller cirklar anmäler du förhinder direkt till cirkelansvarig Birgitta Warén (inte till cirkelledaren), se inledande texten till Studiecirklar.  

Ångerperioden för anmälningar till höstens program är från 14 augusti till och med 24 augusti 2024

Avbokning under anmälningsperioden och ångerveckan gör du själv. I det mejl du fick att anmälan har registrerats eller antagningsbeskedet finns en länk som ska användas vid avbokning. Klicka på länken och det kommer upp en fråga där du får bekräfta avbokningen. När du gjort det står det på skärmen att avbokning gjorts. Avbokning kan även göras på mina sidor.

Avbokning efter ångerveckan – Du måste kontakta ansvarig funktionär. Kontaktuppgifter finns i program eller antagningsbesked.
OBS! Utebliven betalning räknas inte som avbokning/återtagen anmälan. Det kan finnas personer på kölista som gärna vill ha din plats.


Återbetalning av avgift

Anmälan till aktiviteter är bindande efter ångerperiodens slut. Huvudregeln är att inbetald avgift inte återbetalas.

Återbetalning kan bli aktuell:
-Om SU ändrar planerade tider för aktiviteten, t.ex. byte av veckodag, annan tid och plats än vad som angetts i programmet, återbetalas hela avgiften
-Görs avbokning under ångerperioden betalas hela den erlagda avgiften tillbaka
-Vid sjukdom (läkarintyg kan komma att krävas), olycksfall eller dylikt

Vid avbokning av aktivitet efter ångerperioden gäller följande:
-För aktivitet som kostar 200 kr eller mindre sker ingen återbetalning
-För aktivitet som kostar mer än 200 kr gäller en anmälningsavgift med 200 kr som inte återbetalas. Dock ska i sådant fall kostnader som SU inte kan avbeställa, betalas i sin helhet (studiebesök, cirklar, hälsoaktiviteter).

Särskild regel för resor:
-Om återbud lämnats senast en vecka före aktiviteten och platsen kan övertas av en ersättare från reservlistan återbetalas avgiften minus en anmälningsavgift om 200 kr per resa.
-Om ingen ersättare finns återbetalas inte kostnader som debiteras SU och som SU inte kan påverka. Belopp under 200 kr återbetalas inte.


Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte eftersom SU inte är organiserad researrangör. Vid resor kan egen hemförsäkring med avbeställningsskydd och reseförsäkring eventuellt reglera kostnader som uppstår vid avbokning.