Avbokning

Meddela förhinder att delta i en aktivitet så snart som möjligt!

Någon på reservlistan blir glad för att få din plats. När det gäller cirklar anmäler du förhinder direkt till cirkelansvarig Birgitta Warén (inte till cirkelledaren), se inledande texten till Studiecirklar.  

Ångerperioden för anmälningar till höstens program är från 15 augusti till 25 augusti 2023

Avbokning under anmälningsperioden och ångerveckan gör du själv. I det mejl du fick att anmälan har registrerats finns en länk som ska användas vid avbokning. Klicka på länken och det kommer upp en fråga där du får bekräfta avbokningen. När du gjort det står det på skärmen att avbokning gjorts. I mejlet med bokningsbekräftelsen finns också möjlighet till avbokning.

Avbokning efter ångerveckan – Du måste kontakta ansvarig funktionär. Kontaktuppgifter finns i program eller antagningsbesked.
OBS! Utebliven betalning räknas inte som avbokning/återtagen anmälan. Det kan finnas personer på kölista som gärna vill ha din plats.

Återbetalning av avgift

Huvudregeln är att Inbetald avgift inte återbetalas.
Återbetalning kan bli aktuellt i följande fall: sjukdom (läkarintyg krävs), olycksfall eller dylikt, om SU ändrar planerade tider för aktiviteten, t.ex. byte av veckodag, annan tid och plats än vad som angivits i programmet.

Särskild regel för resor:
– Om återbud lämnats senast en vecka före aktiviteten och platsen kan övertas av en ersättare från reservlistan återbetalas avgiften minus en anmälningsavgift om 200 kr per resa.
– Om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader som debiteras SU och som SU inte kan påverka. Belopp under 200 kr återbetalas inte.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte eftersom SU inte är organiserad researrangör. Vid resor kan egen hemförsäkring med avbeställningsskydd och reseförsäkring eventuellt reglera kostnader som uppstår vid avbokning.