Nyheter - Information

Styrelsen väntar otåligt med förhoppning om att Folkhälsomyndigheten (FHM) ska medge att vi kan träffas igen och genomföra våra aktiviteter på det sätt som vi är vana vid. Små lättnader i restriktionerna har ju skett men det finns fortfarande många hinder för oss i 70+ gruppen.

Vår målsättning är att genomföra så mycket som möjligt av det planerade höstprogrammet. Vid styrelsemöte den 10 augusti måste vi besluta om den första delen av programmet (anmälningstid 11 juni – 7 augusti). Aktiviteter utomhus kommer att fungera men om FHM:s restriktioner finns kvar måste vi tänka nytt om resten av programmet.

För att kunna göra det bästa av situationen arbetar vi därför med digitala alternativ. För att få underlag för beslut behöver vi din åsikt om digitala föreläsningar och studiecirklar Extra viktigt är det att du som anmält dig eller tänker göra det till föreläsningar och cirklar svarar.

1) Klicka på MINA SIDOR 2) Inloggning 3) Anmälan, här finns koderna 4) Glöm inte spara när du gjort dina markeringar!

 
Föreläsningar digitalt: Om du säger JA markera Kod Fja, om du säger NEJ markera Kod Fnej. En digital föreläsning innebär att du med din dator eller padda via en länk följer föreläsningen.   Kod Fja och Kod Fnej ligger efter Kod F13h

Studiecirklar digitalt: Om du säger JA markera Kod Cja, om du säger NEJ markera Kod Cnej. En digital studiecirkel innebär att du måste ha en dator eller padda med kamera och mikrofon. Kod Cja och Kod Cnej ligger efter Kod C49h


Senast den 7 augusti = sista anmälningsdagen i första anmälningsperioden behöver vi dina svar.