Ordförandebrev

    Bild på Tussilago (FEJYPU): Royaltyfritt foto | Bildbyrå Pix Gallery

                          Vår i Jönköping!

Ordförandebrev nr 3 2021           2021-04-13

Till alla medlemmar

Hoppas att alla har haft en lugn och skön påsk! Solen sken men värmen uteblev och efter det kom vårstorm, snö och hagelskur. Nu är det lugnt igen liksom på aktivitetsfronten. Jag följer med intresse, nyfikenhet och förhoppningar vad som händer med pandemin. Tyvärr har ju utvecklingen inte gått så bra, smittspridningen ökat, restriktionerna förlängts och vaccineringsplanerna måst ändras. Besviket och snopet, det stoppar SU från att sätta igång olika aktiviteter. Vi måste avvakta besked om vad som gäller efter den 2 maj.

Den 18 mars hölls det digitala årsmötet. Ca 90-talet medlemmar hade röstat i förväg och avstämningsmötet gav ytterligare röster. I avstämningen den 18 mars deltog årsmötespresidiet, revisorerna, valberedningen och styrelsen. Alla förslag bifölls, inga propositioner eller motioner förelåg och inte heller några ytterligare förslag. Årsmötesprotokollet är justerat och klart, publicerat på hemsidan och finns på anslagstavlan utanför expeditionen på Skolgatan 25, plan 5.

Ulla Lundin, Christina Nystedt och Carl Johan Stillström lämnade styrelsen och Eva Andersson, Ann-Christine Brolin och Birgitta Warén valdes in. Många hjärtliga tack till avgående styrelsemedlemmar för många års omfattande och gediget arbete för SU! Samtidigt vill jag säga hjärtligt välkommen till våra nya styrelsemedlemmar.

Eva Andersson blir ansvarig för Hälsogruppen. Birgitta Warén och Ann-Christine Brolin kommer båda att arbeta med studiecirkelverksamheten och Ann-Christine blir också programredaktör efter Christina Nystedt.

Under våren samarbetar vi på nytt med Hälsohögskolan i två projekt, dels ett examensarbete på Arbetsterapeutprogrammet om Coronapandemins påverkan på seniorers dagliga tillvaro, dels forskningsprojektet GenerationTech om IT-frågor i olika generationer. Forskningsprojektet är gemensamt med Lunds universitet.

Folkuniversitetet har frågat om SU-medlemmar vill medverka i språkkafé inom ramen för projektet Korta vägen som syftar till att bistå immigrerade akademiker att snabbt komma in i det svenska arbetslivet. Om du vill medverka i språkkaféet anmäler du dig med ett mail till FU:s ansvariga svensklärare Anna Mitsner, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Anna hoppas att många vill ställa upp och hjälpa projektdeltagarna att prata svenska, gärna yrkesrelaterat eller om andra samhällsinriktade frågor.

Från planeringen inför höstens program kan jag berätta att styrelsen har bestämt höstfest att äga rum den 11 oktober på Spira. Mer information kommer längre fram.

I dag, den 13 april, kommer nästa Bildgåta. Vem blir först att knäcka nöten den här gången?

Med hälsningar

Tora Wigstrand, ordförande

  Bildresultat för snö bilder gratis

                 Vinter i Jönköping!

 Nr 2 2021      2021-02-10

Till alla medlemmar

I måndags hade styrelsen sitt februarisammanträde och diskuterade bl.a. handlingslinje under våren, dvs hur vi ska kunna ha ett fungerande föreningsliv under pandemin. Fortsatta restriktioner, inte minst pandemilagen, lägger fortfarande hinder för fysiska möten med fler än 8 personer.

Årsmötet den 18 mars kommer att genomföras digitalt och mer information kommer ca 1 mars. Verksamhetsberättelsen för år 2020 finns nu på webbsidan, Mina sidor, fliken längst ner. Du måste vara inloggad för att kunna läsa den.

Tre digitala cirklar kommer att starta och fem digitala föreläsningar finns redan på webbsidan – läs mer under Program/Föreläsningar. En nyhet är de tre föreläsningarna som vi köpt in från Uppsala Senioruniversitet. Observera att det är möjligt att anmäla sig så länge föreläsningarna är tillgängliga på webbsidan, dvs 2 månader för F1vdig och F2vdig och 2 veckor för F11vdig - F13vdig. Den första digitala föreläsningen, Krisernas EU med Göran von Sydow, finns tillgänglig fr.o.m. 17 februari.

All annan planerad programverksamhet under mars och april månader skjuts tyvärr på framtiden. Vi kan inte göra annat så länge pandemirestriktionerna finns kvar. Vid styrelsesammanträdet i mars kommer diskussionen att fortsätta om hur resten av vårens planerade program kan genomföras. Vi hoppas att regeringens översyn under februari av befintliga pandemirestriktioner och genomförda vaccineringar kan leda till att vi får bättre förutsättningar att erbjuda våra medlemmar ett program för senare delen av våren. Till dess får vi hålla medlemskontakt i första hand på webbsidan och genom e-post.

I början av nästa vecka publiceras den andra delen i Bildgåtan. Vem blir först den här gången med rätt svar?

Många medlemmar har under senaste månaderna tvingats byta e-postadress och har också ändrat på SU:s webbsida under Mina sidor, fliken Medlemsuppgifter. Men det kommer fortfarande felmeddelande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. att e-post inte kommit fram till ett stort antal medlemmar och vi når därmed inte ut till alla med information och programerbjudanden m.m. Vi ber berörda medlemmar att omgående skriva in korrekt e-postadress.

Tack för alla mail och trevliga bidrag till Veckans tips! Vi tar gärna emot fler tips på promenader, program att se eller lyssna till, böcker att läsa och annat roligt och intressant att rekommendera.

På snart återhörande och med hälsningar

Tora Wigstrand, ordförande