Ordförandebrev

                                                                                       

 

Ordförandebrev nr 10 2021             2021-11-26

Till alla medlemmar

Nu har förhoppningsvis alla medlemmar fått vårens SU-program i brevlådan, kanske med viss fördröjning om du flyttat och inte ändrat adress på hemsidan under fliken Mina sidor, Medlemsuppgifter. Det finns mycket att välja mellan och jag hoppas att du hittar flera intressanta aktiviteter att anmäla dig till. Om du behöver hjälp med din anmälan är vår expedition öppen kl 9-11 torsdagen den 2 december och fredagen den 10 december som är sista anmälningsdagen.

I kuvertet med programmet fanns också en julhälsning från SU:s styrelse på ett foto av Ingemar Norström. Jag kan nästan höra rördrommens dova läte i den dolska stämningen vid Rocksjöån fast det är ju fantasin som spelar mig ett spratt. Stort tack till Ingemar för den spännande bilden!

Eftersom vi har fått frågor om det förändrade formatet på det tryckta programmet vill jag lämna följande information. Medlemsavgiften, 150 kr per år, oförändrad sedan åtskilliga år, används i första hand till kostnaderna för tryckning och distribution av två terminsprogram och till de för medlemmarna kostnadsfria nio månadsmötena. Två programhäften av den ”gamla sorten” skulle kosta nästan 110 kr, dvs ca 70 % av årsavgiften. Styrelsen har därför beslutat att vi ska bli alltmer digitala, inte bara för att få ökad kostnadseffektivitet utan också för att snabbt och smidigt nå ut med aktuell information om eventuella ändringar och tillkommande aktiviteter m.m.

Ett exempel på tillkommande aktivitet är en resa till Skövde söndagen den 6 februari för minioperetten Champagnetårar med solister från GöteborgsOperan, en berättelse om Jacques Offenbachs liv till tonerna av hans musik. Du kan läsa mer på vår hemsida när resan inom kort lagts ut på nätet.

Adventskalendern introducerades i Sverige år 1932 och har sedan spritt sig över landet i många olika former. I våras publicerade vi fem bildgåtor med byggnader i Jönköping. Ingemar Norström fotograferade och Lennart Lindberg skrev texterna. Nu använder vi de återstående fem bildgåtorna som komponenter i vår egen julkalender som börjar på tisdag 30 november. Stort tack till Ingemar och Lennart för allt fint underlag och till Ann-Christine Brolin som satt ihop adventskalendern!

Nu vill jag slutligen peka på en viktig ny bestämmelse. Regeringen har beslutat att det fr.o.m. 1 december krävs vaccinationsbevis för att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare. Det betyder att månadsmötet den 2 december och filmvisningen den 9 december ”drabbas” av denna bestämmelse. Vi har skickat ut ett massmail om vaccinationsbevis med anvisningar om hur du går tillväga för att skaffa ett sådant bevis.

Med tillönskan om en stämningsfull första advent

Tora Wigstrand, ordförande