Avbokning

Om jag vet att jag får förhinder att delta i en aktivitet som jag anmält mig till, när ska jag meddela det?

Så snart som möjligt, direkt till den som är ansvarig eller till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Någon på reservlistan blir glad för att få din plats.
När det gäller cirklar anmäler du förhinder direkt till cirkelansvarig, ej till cirkelledaren. Se den inledande texten till Studiecirklar

 

I programmet står ett datum när jag senast kan återta min anmälan.
Om jag lämnat återbud tidigare ska jag själv dra av avgiften från min faktura?

Nej, när du lämnat återbud får aktiviteten A = Avbokad
och avgiften försvinner automatiskt. 

Får jag mina pengar tillbaka om jag har betalat och lämnar återbud?

Filmer, Friskvårdsaktiviteter, Föreläsningar, Studiebesök och Studiecirklar

Inbetald avgift återbetalas inte (huvudregel) Återbetalning i följande fall: Sjukdom, olyckshändelse eller dylikt. Om SU ändrar planerade tider mm för aktiviteten, t ex byte av veckodag, annan tid eller plats än vad som angivits i programmet.

Resor

Om platsen kan övertas av en ersättare från reservlistan och återbud lämnats senast 1 vecka före aktiviteten återbetalas avgiften minus en återbetalningsavgift om 200 kr per resa. Om ingen ersättare finns, återbetalas inte kostnader som debiteras SU och som vi inte kan påverka. Belopp under 200kr återbetalas inte.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring via bankkort gäller inte, eftersom SU inte är organiserad researrangör. 
OBS! Utebliven betalning räknas inte som avbokning!