Kontaktuppgifter

SU:s expedition Skolgatan 25, plan 5

Expeditionen är under hösten 2020 öppen 9 - 11 tisdag 28/7, 13 - 15 fredag 7/8 samt 9 - 11 följande torsdagar: 3/9, 10/9, 1/10, 5/11 och 3/12

Telefonnumret till SU är 036-290 64 29, telefonsvarare.

Under Om oss/Organisation och i slutet av terminsprogrammet finns namn

på styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning samt deras telefonnummer. 

Har du ett ärende som rör en aktivitet kontakta den som är ansvarig.

Kontaktuppgifter till ansvariga finns i programmet under respektive aktivitet.                                                                        

Observera att en person är ansvarig för alla cirklar och en person för alla fysiska aktiviteter.

 

E-postadresser

e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

e-postadress för digitala fakturor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.