Kontaktuppgifter

SU:s expedition Skolgatan 25, plan 5

Expeditionen är under hösten 2020 inte öppen för besök 

Telefonnumret till SU är 036-290 64 29, telefonsvarare                                                                                                                                                     Expeditionen är öppen 9 – 11 följande torsdagar: 4 mars, 1 april och 6 maj

Under Om oss/Organisation finns namn
på styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning samt deras telefonnummer. 

Har du ett ärende som rör en aktivitet kontakta den som är ansvarig.
Kontaktuppgifter till ansvariga finns i programmet under respektive aktivitet.                                                                        

Observera att en person är ansvarig för alla cirklar och en person för alla fysiska aktiviteter.

 

E-postadresser

e-postadress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-postadress för digitala fakturor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.