Viktigt inför anmälanDu måste vara medlem för att få delta i föreningens aktiviteter. 

Kontakt med SU:

Meddelanden till SU kan lämnas som e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.eller på vår telefonsvarare, 036-290 64 29, som avlyssnas dagligen.                                                                                                

Rör ditt ärende en aktivitet, kontakta ansvarig.
Namn och kontaktuppgift finns i programmet

 

ANMÄLAN

OBS två anmälningsperioder till höstprogrammet 2020

1) 11 juni – 7 augusti:
F1h–F6h, R1h–R9h, S1h–S9h, alla fysiska aktiviteter, alla studiecirklar, Röda korsets grundkurs


2) 11juni – 15 september:
F7h–F13h, R10h–R15h, S10h–S16h, L1h, L2h, alla filmer och J (Jubileumsfest)


Hur du anmäler dig finns beskrivet längst ner på sidan och under fliken Frågor och Svar                                 

Endast vid anmälan till resor kan du ange Reskamrat. 
Behöver du ledsagare vid studiebesök kontakta den som är ansvarig.
Du som har egen e-postadress gör anmälan via hemsidan www.sujkp.se.

Hur du gör finns beskrivet steg för steg se nedan.
Den som inte har egen e-postadress och inte kan få hjälp på annat sätt
är välkommen att göra din anmälan direkt till SU.
Anmälan gör du på telefon eller vid besök på SU:s expedition, Skolgatan 25 plan 5 i Jönköping.

 

SU:s expedition kommer att vara bemannad
följande dagar och tider:
tisdag 28 juli 9.00 – 11.00
och
fredag 7 augusti
13.00 – 15.00

Under hösten är expeditionen
öppen 9.00 – 11.00
följande torsdagar:
3/9, 10/9, 1/10, 5/11 och 3/12
Tel svarare på nr 036-290 64 29

TURORDNING                                                                                                                             
Om någon aktivitet är överbokad vid
anmälningsperiodens slut sker lottdragning.

Det har alltså ingen betydelse för
turordningen när under anmälningsperioden
som anmälan är gjord.AVANMÄLAN

Senast 20 augusti (anmälningsperiod 1)
och
senast 25 september (anmälningsperiod 2)

kan du återta din anmälan genom att meddela
detta via e-post till iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller per telefon.
Därefter är din anmälan bindande och du
måste kontakta den som är ansvarig för
aktiviteten om du inte kan delta.OBS!
Utebliven betalning år inte avbokad anmälan.


 
BEKRÄFTELSE Ett meddelande via mejl
skickas ut när utfallet av anmälan är klart
c:a 10 dagar efter sista anmälningsdag.
OBS att utfallet inte är definitivt
förrän detta mejl går ut.
  
Har du anmält dig direkt till SU och saknar
egen e-postadress ges besked per brevpost.                                                        
Alternativ:
V=Välkommen,
R=Reserv,
F=Fulltecknat,
E= Startar Ej        
                                                                                                              


 
MÖJLIGT ATT GÖRA EFTERANMÄLAN                                                                      
När bekräftelsen är klar finns en lista på
hemsidan under fliken
AKTUELLT/Nyheter - Information som visar
vilka aktiviteter som har lediga platser.
Anmälan gör du på vanligt sätt.


 
MEDLEMSREGISTER                                                                                                                         
I SU:s medlemsregister finns de uppgifter
som är nödvändiga för att SU ska kunna
hålla kontakt med medlemmarna.
Om du deltar i studiecirkel krävs att du
uppger personnummer (10 siffror).
Detta är förutsättningen för att vi ska få
bidrag från Folkbildningsrådet.                    

Vi hanterar medlemsdata enligt GDPR


Gå ofta in på hemsidan.
Under fliken AKTUELLT/Nyheter-Information
finns besked om nyinsatta aktiviteter,
påminnelser, byte av lokal
och inställda aktiviteter.
Under AKTUELLT/Brev från SU:s ordförande
finns även viktig information.


 
ÄNDRING AV MEDLEMSUPPGIFTER                                                                            
Du uppdaterar själv så här: gå in på hemsidan www.sujkp.se,
klicka på MINA SIDOR/ Medlemsuppgifter.
Ändra och spara.
Du som inte har dator kontaktar SU.


 
BETALNING                                                                                                                       
För de aktiviteter där du fått V ser du sista
betaldatum, summa samt referensnummer
under fliken MINA SIDOR/Mina anmälningar
och avgifter.
Skriv referensnumret i rutan för OCR-nummer
eller i rutan för meddelande när du betalar.
Endast referensnumret, inga andra tecken!

Fakturor skickas inte ut.
Alla avgifter betalas till SU:s
PlusGiro-konto 153 14 30 - 5


Om du har fått
Välkommen (=V) och Avbokar (=A)
försvinner avgiften.
Du är Reserv (=R) och blir Välkommen (=V)
avgiften läggs till.


                                                                  
ÅTERBETALNING av avgift 
Filmer, Friskvårdsaktiviteter,
Föreläsningar, Studiebesök och Studiecirklar 
Inbetald avgift återbetalas inte (huvudregel).
Återbetalning i följande fall: Sjukdom,
olyckshändelse eller dylikt.
Om SU ändrar tider m m för aktiviteten,
t ex byte av veckodag, annan tid eller plats
än vad som angivits i programmet.                                                                                                                 
Resor
Om platsen kan övertas av en
ersättare från reservlistan och återbud
lämnats senast 1 vecka före aktiviteten
återbetalas avgiften minus en
återbetalningsavgift om 200 kr per resa.                                                                                                       
Om ingen ersättare finns, återbetalas inte
kostnader
som debiteras SU och som vi inte
kan påverka.
Belopp under 200 kr återbetalas inte


Avbeställningsskydd och reseförsäkring
via bankkort gäller inte, eftersom SU
inte är organiserad researrangör.
                                                                                     
Vid resor kan egen hemförsäkring med
avbeställningsskydd och reseförsäkring
eventuellt reglera kostnader som uppstår vid
avbokning.1) Klicka på MINA SIDOR - klicka på Inloggning fyll i Medlemsnummer, Efternamn, Förnamn

klicka på Anmälan

2) Markera dina val, Klicka på Spara/Gå vidare                                    

3) Om du ändra något i dina medlemsuppgifter: redigera under fliken Medlemsuppgifter och Spara  

4) Under fliken Mina anmälningar ser du nu vad du anmält dig till.

När bekräftelsen är klar ser du här betaldatum, avgifter och referensnummer