Organisation

Styrelsen 2021 - 2022

(fram till årsmötet 24 mars 2022) 

 

Ordförande

Tora Wigstrand

070-312 57 60  Resor och Studiebesök

Vice ordf.

Peter Sundelin

070-667 62 68  Resor och Studiebesök 

Sekreterare

Erik Svensson

070-723 23 31  Resor och Studiebesök 

Kassör

Nils Östman

070-842 62 66

 

Rose-Marie Ejermo

070-310 29 38  Webmaster

 

Dan Ericsson

070-514 62 85  Föreläsningar och Månadsmöten

 

Monica Hörberg

072-397 97 02  Resor och Studiebesök

 

Christina Lorenzoni

070-610 06 05  Föreläsningar och Månadsmöten

 

Eva Andersson

 073-402 11 06 Friskvård och hälsa

 

Ann-Christine Brolin

 073-413 87 15 Studiecirklar

 

Bo Rybrand

070-554 42 82  Resor och Studiebesök

 

Birgitta Warén

 072-511 73 33 Studiecirklar

 

Revisorer Per-Olof Öhling 036-13 57 10
  Börje Nieroth 036-16 57 45
Suppleant Sven-Olof Montelin 036-34 00 61
     
Valberedning Margareta Siöö 036-30 24 32  Sammankallande
  Klas Mogren 070-379 31 25
  Christina Nystedt 072-713 41 88 
  Tora Wigstrand  070-312 57 60 Adjungerad från styrelsen

 

Arbetsgrupper Föreläsningar/Månadsmöten
  Studiecirklar
  Resor/Studiebesök
  Studiecirklar
  Film
  Hälsa/Friskvård
  Ekonomiutskott
  IT-grupp
  Hemsida/Webmaster

 

 Organisationsnummer   802 422 -2765