Program

 

VÄLKOMMEN

till programmet för våren 2021

Coronapandemin har under den gångna hösten satt hinder för vår normala verksamhet och också satt sin prägel på de aktiviteter som kunnat genomföras. När detta skrivs har tyvärr pandemin tagit ny fart, vi är fortfarande inne i en period med omfattande restriktioner och pandemin fortsätter att än mer påverka vårt dagliga liv under sannolikt lång tid framöver. Styrelsen har därför skjutit fram starten av vårens program till senare delen av februari i hopp om att läget då är avsevärt förbättrat.

Det är svårt att sia om särskilt första hälften av våren och om när vi kan komma tillbaka till vår normala verksamhet. Flexibilitet kommer att vara ledord för verksamheten så länge pandemin består. Istället för en tryckt katalog har styrelsen därför bestämt sig för att presentera vårens program i detalj på hemsidan och successivt presentera aktiviteterna i tre etapper med tre anmälningsperioder.

Styrelsen har beslutat att erlagd medlemsavgift för 2020 ska gälla även för 2021.

Dokument nr 1 innehåller planerade aktiviteter med sista betalningsdag senast den 1 februari och 28 februari 2021. Månadsmötet i mars blir som vanligt kombinerat med årsmötet 2021. Månadsmötena under våren kommer att äga rum i Pingstkyrkan vid Västra torget. De båda första föreläsningarna kommer att sändas digitalt. Även vissa studiecirklar kan komma att bli digitala. Anmälningskoder med tillägget dig betyder att aktiviteten genomförs digitalt. De planerade resorna är som vanligt koncentrerade till andra kvartalet. Även filmerna börjar först i april.

Hemsidan är vår huvudsakliga, viktiga och kontinuerliga informationskanal till medlemmarna. Ta för vana att ofta gå in för att läsa nyheter, detaljerade program och annan information, t.ex. Veckans tips.

Välkommen med din anmälan!

Tora Wigstrand, ordförande