Program

 

VÄLKOMMEN

till programmet för hösten 2020

Det har varit en annorlunda vår i år med Coronapandemin som tvingade oss att stänga ner hela verksamheten i mitten av mars när vi bara hunnit med att genomföra ca hälften av vårt vårprogram. Vi hoppas att det ska finnas förutsättningar för en normal verksamhet i höst och vi har därför planerat ett sedvanligt terminsprogram. En förutsättning är att restriktionerna för gruppen +70 och förbudet mot samlingar med mer än 50 personer lättar. Vi följer noga den dagliga rapporteringen om pandemiläget.

Skulle det visa sig när sommaren är över att vi inte kan genomföra de planerade aktiviteterna eller delar av dem på vanligt sätt kommer vi att överväga hur vi kan ta digital teknik till hjälp. Vi har börjat arbeta med en plan B som tar hand om vad som kan genomföras på sådant sätt och vad som kan komma att behöva skjutas upp och vi är också beredda att hantera återbetalning av avgifter för sådant som inte kommer att kunna gå av stapeln.

Vi hoppas att ovissheten nu om virusets vara eller icke vara under hösten inte ska avhålla dig från att anmäla dig till det du vill delta i. För att förenkla ditt ställningstagande om anmälan eller inte har vi i höst en nyhet, nämligen sista anmälningsdag vid två tillfällen, den 7 augusti för aktiviteter t o m början av oktober och den 15 september för resten av höstprogrammet. Inget hindrar naturligtvis att du anmäler dig för hela hösten redan i augusti. Se noga efter när anmälan senast måste göras för respektive aktivitet!

Det blir som vanligt fyra månadsmöten och ett stort antal föreläsningar. Du hittar också studiecirklar, både repriser och nya teman, filmer, resor till natur, kultur och näringsliv, studiebesök med olika inriktning och fysiska aktiviteter med både träning, yoga och zumba. Höstens tvådagarsresa går till västra Skåne med inriktning på matupplevelser av hög klass.

Ta för vana att använda hemsidan som informationskanal! Gå in där med jämna mellanrum för att se om det finns viktiga nyheter eller ändringar som berör dig, inte minst så länge vi lever med osäkerheten om hur länge Coronaviruset påverkar verksamheten! Vi kommer också att publicera tillkommande aktiviteter på hemsidan.

Hoppas att du hittar många aktiviteter som lockar!

Välkommen med din anmälan!

Tora Wigstrand, ordförande