Föreläsningar

BETALA INTE FÖRRÄN DU FÅTT V=Välkommen   Ange referensnummer på betaltalongen      

      Öppna föreläsningar | lnu.sefoto: lnu.se

 

 

Anmälan senast den 6 augusti. Du gör en anmälan till varje enskild föreläsning.

Lokal: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping.

Avgiften 50 kr/föreläsning betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5
senast 30 augusti för F1h, F2h, F3h
25 september för F4h, F5h, F6h, F7h
25 oktober för F8h, F9h, F10h

 

Arkitekt Carl Bergsten och hans samtida Kod F1h

Måndag 13 september 14.00–16.00

Carl Bergsten (1879–1935) levde i en brytningstid, något som också speglas i hans produktion. Han var tidigt influerad av den radikala Wienerarkitekturen med en geometrisk jugend, som annars är ovanlig i Sverige. Liljevalchs konsthall från 1916 är hans kanske mest kända verk där han även formgivit detaljerna. Vi får också möta Jönköpingsarkitekterna August Atterström och Göran Pauli som verkade i samma tid.

Föreläsare: Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie vid Jönköpings läns museum.   

Ansvarig: Örjan Nilsson 072-198 00 79 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Grönland – en del av Norden Kod F2h

Måndag 20 september 14.00–16.00

Intryck och erfarenheter från världens största ö och Nordens västligaste utpost.

Föreläsare: Mats Bjerde, tidigare direktör för Nordiska Ministerrådets institution i Grönland.

Ansvarig: Anna Ekstrand Persson 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hovjuvelerarens barn Kod F3h

En berättelse om en släkt i skuggan av tre diktaturer

Måndag 27 september 14.00–16.00

Utanför Båstad står sommarvillan ännu kvar. Den som den ryske tsarens hovjuvelerare Wilhelm Bolin lät bygga 1903. I en sekretär finns brev bevarade från släktingar och vänner. Brev som vittnar om levnadsöden i skuggan av 1900-talets stora politiska händelser. Med avstamp i breven tecknar Gunnar Bolin ett både personligt och fängslande porträtt av sin släkts kosmopolitiska historia under några decennier på 1900-talet. 

Föreläsare: Gunnar Bolin, journalist och sedan 1987 programledare och producent på kulturredaktionen Sveriges Radio P1. ”Hovjuvelerarens barn” är hans första bok.

Ansvarig: Britt Faijerson 070-565 77 14 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Europa, ständigt detta Europa – Elin Wägners förlorade kärlek Kod F4h

Måndag 4 oktober 14.00–16.00

Efter första världskriget reste Elin Wägner några år runt i Europa. Som en av Sveriges mest kända författare tog hon tåget till äventyret och politiken. Hennes resor blev dramatiska och romantiska. Hon kom i kontakt med internationell fredspolitik och feminism, tog ställning för ett Europas förenta stater och hamnade mitt i 1920-talets politiska strömvirvlar.

Föreläsare: Per Wirtén, journalist och författare

Ansvarig: Helena Gårdmark 070-344 09 21 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Varför läsa klassiker? Kod F5h

Måndag 18 oktober 14.00–16.00

I bokhandeln har böcker fått allt kortare bäst-före-datum. I skolan prioriteras litterära aktualiteter, sådant som berör de studerandes vardag. Klassikerna är satta på undantag både på marknaden och i undervisningen. Går något väsentligt därmed förlorat? Och i så fall vad?

Föreläsare: Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, verksam vid Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Ansvarig: Örjan Nilsson 072-198 00 79 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sagaholmsgraven Kod F6h

De unika hällristningarna och bronsåldern i Södra Vätterbygden

Måndag 25 oktober 14.00–16.00

Vad berättar bronsålderns gravhögar och fynd om samhället, näringarna och religionen? Med utgångspunkt i arkeologiska undersökningar tittar vi närmare på den tidsepok som bland annat beskrivits som Jönköpings första guldålder.

Föreläsare: Mikael Nordström, arkeolog, enhetschef för kulturmiljö vid Jönköpings läns museum.

Ansvarig: Klas Mogren 070-379 31 25 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ett eget rum”. Konstnärsrollen under det sena 1800-talet Kod F7h

Måndag 1 november 14.00–16.00

Under en tid av radikala samhällsförändringar och jämställdhetssträvanden verkade kvinnliga konstnärer som Hanna Hirsch-Pauli och Helene Schjerfbeck. De erövrade sin konstnärsroll i dialog med manliga kollegor som Carl Larsson och Anders Zorn. Samlare och konstkritiker medverkade till att profilera och upphöja tidens konstnärer. Även deras resor och internationella utställningar, inte minst Salongen i Paris, hade stor betydelse. 

Föreläsare: Helen Agrenius, tidigare konstintendent vid Jönköpings läns museum.

Ansvarig: Dan Ericsson 070-514 62 85 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Möte med personligheten Karl XII Kod F8h

Måndag 8 november 14.00–16.00

Karl XII är en av de mest gåtfulla personer vi har i svensk historia, inte minst eftersom han är delaktig i den svenska stormaktens fall. Vem var han, hur tänkte han och varför agerade han som han gjorde? Genom att studera Karl XII:s nedtecknade tankar, samtidens iakttagelser av honom och den tidens världsbild får vi ett kontrastrikt porträtt av krigarkungen.

Föreläsare: Anders Dybelius, författare och fil dr i historia.

Ansvarig: Dan Ericsson 070-514 62 85 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Hur påverkar dina gener ditt liv? Kod F9h

Måndag 15 november 14.00–16.00

Sant och falskt om genetik i vardagen. Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?

Föreläsare: Jessica Abbott, lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet, även känd från ”Fråga Lund”.

Ansvarig: Ulla Lundin 073-077 34 76 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Svenska innovatörer Kod F10h

Måndag 22 november 14.00–16.00

De jobbade vid sina skrivbord, i sina laboratorier och verkstäder – och alla drömde de om att lyckas. Vägen till framgång var ofta svår. En miste synen, en hamnade i gäldstugan, en drabbades hårt av den ryska revolutionen. Men de gav inte upp. Baserade på deras innovationer skapades storföretag som Asea, Electrolux, SKF och Tetra Pak. Vårt lilla land sattes på den internationella kartan, ”Made in Sweden” blev ett kvalitetsbegrepp.

Föreläsare: Michael H Lindgren, civ ing i maskinkonstruktion, fil dr i teknik och social förändring.

Ansvarig: Dan Ericsson 070-514 62 85 eller dan.ericsson@sujkp