Föreläsningar

 

FÖRELÄSNINGAR

Anmälan senast  

den 7 augusti för F1h – F6h

senast 15 september för F7h – 13h.

Du gör en anmälan till varje enskild föreläsning.

Avgiften 50 kr/föreläsning betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5           

senast 30 augusti: F1h, F2h, F3h,F4h

senast 25 september: F5h, F6h, F7h, F8h,F9h

senast 25 oktober: F10h, F11h, F12h, F13h  

Obs! Du kan vara med på föreläsningar utan anmälan i mån av plats (kontakta den som är aktivitetsansvarig för att kolla detta). Då betalar du 70 kr! Uppge namn och medlemsnummer när du kommer. Eftersom vi helst inte hanterar kontanter är vi tacksamma om du betalar till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5. Alternativt swisha 70 kr till 12 33 32 50 08.                                           

Människan i provröret

Kod F1h

måndag 14 september

14.00-16.00 
                                                                                                                                                                                                                                                   

När de första genmodifierade barnen föddes i Kina 2018 blev det tydligt att mänskligheten stod inför möjligheter som vi förut bara fantiserat om. Med gensaxen crispr kan vi troligen bestämma våra barns egenskaper och slippa sjukdom och åldrande. Vi kan dessutom omforma naturen runt oss, återskapa utdöda djur och revolutionera jordbruket. Men det finns också risker. Hur ska vi hantera de nya verktygen?                                                       

Föreläsare: Torill Kornfeldt, biolog och vetenskapsjournalist som hörs regelbundet i Sveriges Radio. Hennes senaste bok "Människan i provröret" kom ut i mars 2020.

Lokal:
Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Ansvarig: Dan Ericsson 070-514 62 85 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Grönland – en del av Norden  

Kod F2h   

måndag 21 september 

14.0016.00

Med hjälp av bilder får vi ta del av intryck och erfarenheter från världens största ö och Nordens västligaste utpost.
Föreläsare
: Mats Bjerde, som till helt nyligen arbetade som direktör för Nordiska  Ministerrådets institution i Grönland.
Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Ansvarig: Anna Ekstrand Persson 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Mobilfotografering – praktik, lag och etik   

Kod F3h  

måndag 28 september   

14.00–16.00

Idag kan nästan alla fotografera och publicera bilder på sociala medier. Men har alla kunskap om vad som är ok när man fotograferar och vad som är lämpligt att publicera? 

Vi får praktiska tips om hur man utvecklar sitt fotograferande samt information om vad som gäller lagligt och etiskt när man ska fotografera och dela bilder. Dessutom glimtar från juryarbetet i den prestigefyllda tävlingen ”Årets Bild”.

Föreläsare: Mia Karlsvärd, fotograf och fotokonstnär. Har arbetat som lärare och föreläsare, varit ordförande för Pressfotografernas klubb Sverige och ledamot i Svenska journalistförbundets yrkesetiska nämnd.                                                                                                                                           Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15,Jönköping                                                                                                          

Ansvarig: Dan Ericsson 070-514 62 85 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Berättelser från den afrikanska vildmarken    

Kod F4h  

måndag 5 oktober    

14.00–16.00

Det blir spännande möten med djur och natur, skildrat i ord och bild. Hur spårar man leopard och vad gör man när en elefant anfaller? Det handlar också om betydelsen av ansvarsfull safariturism och om de problem som det afrikanska djurlivet står inför i form av tjuvjakt och klimatförändringar.                                                                      

Föreläsare: Andreas Karlsson, safariguide, författare och fotograf som i 20 år arbetat med safariturism och naturvård runt om i Afrika. För närvarande bosatt i Sydafrika. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 

Ansvarig: Helena Gårdmark 070-344 09 2l eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hur påverkar dina gener ditt liv?   

Kod F5h  

måndag 12 oktober  

14.00–16.00

Sant och falskt om genetik i vardagen. Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?

Föreläsare: Jessica Abbott, lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet, även känd från ”Fråga Lund”. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Ansvarig: Ulla Lundin 073-077 34 76 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kärnkraft – en kontroversiell energikälla  

Kod F6h 

OBS! tisdag 13 oktober 14.30–16.30 

Kärnkraftverkets funktion. Tre viktiga begrepp: radioaktivitet, stråldos och halveringstid. Tre problem: tillverkning av kärnbränsle, haveririsker och hantering av utbränt bränsle. Haverierna i Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima. Kärnkraftens framtid.                                                                                         Föreläsare: Håkan Olson, f d lärare i naturvetenskap och engagerad i energifrågor.                                                                                               

Lokal: Seniorernas hus, Klostergatan 69, Jönköping                                                                                                                                       

Ansvarig: Britt Faijerson 070-565 77 14 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

För föreläsningarna F7h – F13h är sista anmälningsdatum 15/9

 
Landskapskonst: från John Bauer till Ann Böttcher och Sara-Vide Ericson

Kod F7h

Måndag 19 oktober

14.00-16.00

Naturen är ett motiv som inspirerat konstnärer i århundraden. Genom den konstnärliga gestaltningen kan landskapet ställa intressanta frågor till sin samtid. Föreläsningen utgår från två utställningar i Stockholm i år: Träden står ljust gröna, Landskapskonst då och nu på Bonniers Konsthall och Trollbunden – John Bauer och den magiska naturen på Waldemarsudde, där man också blickar framåt genom att beröra naturmystikens aktualitet i nordisk samtidskonst. Föreläsare: Helen Agrenius, f d konstintendent på Jönköpings läns museum, numera bosatt i Stockholm. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 

Ansvarig: Klas Mogren 070-379 31 25 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sagaholmsgraven, de unika hällristningarna och bronsåldern i Södra Vätterbygden 

Kod F8h 

måndag 26 oktober  

14.00–16.00

Vad berättar bronsålderns gravhögar och fynd om samhället, näringarna och religionen? Med utgångspunkt i arkeologiska undersökningar tittar vi närmare på den tidsepok som bland annat beskrivits som Jönköpings första guldålder.

Föreläsare: Mikael Nordström, arkeolog, enhetschef för kulturmiljö på Jönköpings läns museum. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 

Ansvarig: Klas Mogren 070-379 31 25 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Möte med personligheten Karl XII 

Kod F9h 

måndag 2 november 

14.00–16.00

Karl XII är en av de mest gåtfulla personer vi har i svensk historia, inte minst eftersom han är delaktig i den svenska stormaktens fall. Vem var han, hur tänkte han och varför agerade han som han gjorde? Genom att studera Karl XII:s nedtecknade tankar, samtidens iakttagelser av honom och den tidens världsbild får vi ett kontrastrikt porträtt av krigarkungen.

Föreläsare: Anders Dybelius, fil dr i historia, författare. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping  

Ansvarig: Rigmor Ödman 070-509 91 45 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     


Kan havets alger bromsa isens smältning? 

Kod F10h 

måndag 9 november 

14.00–16.00

Istäcket över Nordpolen har börjat smälta i takt med den ökade uppvärmningen av den arktiska regionen, kopplad till utnyttjandet av kol och olja. Molnen spelar en central roll genom att de påverkar hur havsisen fryser och smälter. Forskning har visat att det är det mikrobiologiska livet i havsytan mellan isflaken som är nödvändigt för molnbildningen.

Föreläsare: Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping  

Ansvarig: Anna Ekstrand Persson 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                              

Arkitekt Carl Bergsten och hans samtida

Kod F11h

måndag 16 november

14.00–16.00

Carl Bergsten (1879–1935) levde i en brytningstid, något som också speglas i hans produktion. Han var tidigt influerad av den radikala Wienerarkitekturen med en geometrisk jugend, som annars är ovanlig i Sverige. Liljevalchs konsthall från 1916 är hans kanske mest kända verk där han även formgivit detaljerna. Vi får också möta Jönköpingsarkitekterna August Atterström och Göran Pauli som verkade i samma tid.

Föreläsare: Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie på Jönköpings läns museum. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping 

Ansvarig: Helena Gårdmark 070-344 09 21g eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hur blir jag delaktig i mitt möte med hälso- och sjukvården?    

Kod F12h  

måndag 23 november 

14.00–16.00

Vårdpersonal har enligt lag en skyldighet att informera patienterna om alternativa behandlingar och göra dem delaktiga i de beslut som tas. Föreläsningen handlar om de hinder och möjligheter som föreläsaren funnit i sin patientnära forskning.

Föreläsare: Berit Hedberg, docent i Hälsa och Vårdvetenskap.

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Ansvarig: Eva Andersson 073-402 11 06 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Varför läsa klassiker? 

Kod F13h

måndag 30 november 

14.00–16.00

I bokhandeln har böcker fått allt kortare bäst-före-datum. I skolan prioriteras litterära aktualiteter, sådant som uppenbart tangerar de studerandes vardag. Klassikerna är satta på undantag både på marknaden och i undervisningen. Går något väsentligt därmed förlorat? Och i så fall vad?

Föreläsare: Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, verksam vid Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Ansvarig: Gunnel Hedlund 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.