Föreläsningar

BETALA INTE FÖRRÄN DU FÅTT V=Välkommen   Ange referensnummer på betaltalongen      

      Öppna föreläsningar | lnu.sefoto: lnu.se

 

Den 1 december införs krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 personer.  Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och du behöver därför visa upp vaccinationsbevis i utskrift eller i mobil. Har du inte hunnit skaffa intyget godtar vi att du visar upp det lilla kortet du fick när du vaccinerade dig. Den som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig visar upp läkarintyg som styrker det. Räkna med att det tar extra tid när vi måste kontrollera så kom i god tid.  Naturligtvis stannar du hemma om du känner sjukdomssymptom. 

Anmälan senast den 10 december. Du gör en anmälan till varje enskild föreläsning.


Lokal:    Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping. 

OBS lokal den 28 mars och 4 april: Allianskyrkan, Ö Storgatan 56, Jönköping

Avgiften     75 kr/föreläsning betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5 senast
                 10 januari för F1v, F2v, F3v
                 25 januari för F4v, F5v, F6v
                 25 februari för F7v, F8v, F9v, F10v
                 25 mars för F11v, F12v

Obs! Du kan vara med på föreläsningar utan anmälan i mån av plats (kontakta den som är ansvarig för att kolla detta). Då betalar du 100 kr! Uppge namn och medlemsnummer när du kommer. Eftersom vi helst inte hanterar kontanter är vi tacksamma om du betalar till
SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5, alternativt swishar 100 kr till 123 332 50 08.

 

 

Sture Dahlström, författare och jazzmusiker från Huskvarna         Kod F1v

Måndag 24 januari                               14.00-16.00

Bland många författare från vår kommun är Sture Dahlström (1922-2001) från Huskvarna kanske den minst uppmärksammade. Trots ett tjugotal romaner samt ett litterärt sällskap i Lund knutet till hans namn, är han obekant för många. Här får vi lära känna Dahlström; hans liv, hans litterära texter och hans jazzmusik.

Föreläsare: Leif A Jansson, en av dem som bildade SU i Jönköping 2005, tidigare musikanmälare i JP samt flitig samhällsdebattör.
Ansvarig:  Dan Ericsson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  070-514 62 85  

 
Hongkongs kris i jättens skugga                                                     Kod F2v

Måndag 31 januari                               14.00-16.00
Efter 150 år som brittisk koloni återlämnades Hongkong 1997 till Kina med löfte om en hög grad av autonomi. På senare år har Hongkongborna känt sig alltmer överkörda av Peking och protesterat i massiv skala. Kinas ledare har svarat med hårdhandskarna på.

Föreläsare: Agneta Engqvist och Göran Leijonhufvud, journalister och författare med 40 respektive 50 års erfarenhet från Hongkong och Kina.
Ansvarig: Ingalill Lindström, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-844 37 26

 

Landet utanför: Sverige och kriget 1940-1942                                 Kod F3v

Måndag 7 februari                                14.00-16.00
Hur Sverige upplevde andra världskriget. ”Landet utanför” är en trilogi om perioden 1939-45. Det är en bred skildring som beskriver såväl vardagslivet som det diplomatiska och politiska spelet. I del ett skildrades Sverige under det första dramatiska krigsåret. I denna andra del sträcker sig handlingen från den mörka hösten 1940 till slaget om Stalingrad hösten 1942.

Föreläsare: Henrik Berggren, fil.dr. i historia och författare.
Ansvarig: Britt Faijerson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-565 77 14Kampen om skogen                                                                              Kod F4v

Måndag 14 februari                              14.00-16.00
I svenskt skogsbruk pågår just nu en högljudd debatt om hur skogen bäst ska användas för att alla dess värden, nu och i framtiden, ska tillvaratas på bästa sätt. Föreläsningen belyser vilka skogens olika värden är samt vilka motsättningar och olika perspektiv som finns på brukandet av den svenska skogen.

Föreläsare: Anders Hildingsson, jägmästare, naturvårdshandläggare och svampexpert.
Ansvarig: Klas Mogren, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-379 31 25

 

Vad är egentligen naturligt?                                                               Kod F5v

Måndag 21 februari                              14.00-16.00
I djurvärlden är könsroller, sexualitet och familjeroller oändligt varierande. Från fiskar som byter kön och homosexuella pingviner till omvårdande sjöhästpappor och mångkönade maskar.

En föreläsning som får dig att både skratta och tänka, en perfekt kombination för att öppna ögon och bryta fördomar — om både djur och människor.

Föreläsare: Torill Kornfeldt, biolog och vetenskapsjournalist som hörs regelbundet i Sveriges Radio. Hennes senaste bok ”Människan i provröret” kom ut i mars 2020.
Ansvarig:Anna Ekstrand Persson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-551 24 38


Marinarkeologi från Svarta havet till Huskvarnaviken                     Kod F6v

Måndag 28 februari                              14.00-16.00
En introduktion till arkeologi under vatten. Vi kommer att få höra om bland annat 6 000 år gamla sjunkna boplatser och världsunika, intakta antika vrak. Fokus i föredraget ligger på djupvatten-arkeologi i Svarta havet men även andra exempel tas upp, bland annat från Vättern!

Föreläsare: Johan Rönnby, dykare och forskare, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.
Ansvarig: Örjan Nilsson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 072-198 00 79

 

Därför demokrati                                                                                  Kod F7v

Måndag 7 mars                                      14.00-16.00
Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. Hur hänger de två kriserna samman?

Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskapen och demokratin och granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det demokratiska samhället. Vad bör vi vara uppmärksamma på? Hur kan vi bäst skydda demokratin och varför spelar det roll?

Föreläsare: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, aktuell med boken "Därför demokrati”. Hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien.
Ansvarig: Kjell Rosén, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-341 11 77

 
Tyskland idag                                                                                        Kod F8v

Måndag 14 mars                                   14.00-16.00
Efter drygt 45 år som delat land återförenades Tyskland 1990. Fortfarande finns emellertid skillnader mellan den östra och västra delen. Politiskt och ekonomiskt spelar Tyskland en viktig roll. Landet styrdes länge av Angela Merkel och CDU men en ny koalition tillträdde hösten 2021. Vilka utmaningar väntar nationellt och internationellt?

Föreläsare: Daniela Marquardt, utrikesredaktör och tidigare Tysklandskorrespondent för Sveriges Radio.
Ansvarig: Helena Gårdmark, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-344 09 21

Systrarna Jobs och deras konstnärskap                                             Kod F9v
Måndag 21 mars   14.00-16.00
Namnet Jobs är för de flesta synonymt med de rikt blommande tygerna som sedan 1940-talet hör till klassikerna i svensk textilkonst. Mindre känt är att Lisbet Jobs (1909-1961) och hennes syster Gocken Jobs (1914-1995) först utbildade sig till keramiker. Som två självständiga konstnärer arbetade de sedan sida vid sida och deras arbeten kom att få internationell ryktbarhet.

Föreläsare: Christina Mattsson, känd folklorist och visforskare, radiomedarbetare och tidigare styres-man för Nordiska museet berättar om de välkända systrarna, vars mönster fått förnyad aktualitet.
Ansvarig:Anna Ekstrand Persson,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-551 24 38

 

Från sjögull till solabborre – invasiva arter i vår natur                  Kod F10v
Måndag 28 mars                                    14.00-16.00               

Invasiva arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dem, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka och vresros, orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.         

OBS Lokal: Allianskyrkan, Ö Storgatan 56, Jönköping
Föreläsare: från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ansvarig:Anna Ekstrand Persson,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 070-551 24 38

 
Samtidskonsten – en tillgång eller en provokation?                      Kod F11v
Måndag 4 april                                       14.00-16.00   

För att bättre förstå samtidskonsten kan vi börja med impressionisterna omkring 1850 för att se deras utveckling från realismen. Ingen konströrelse har blivit erkänd under den tid som den har funnits. Det kunde ta 50, 75 eller upp till 100 år innan den accepterades. Så kommer det att bli även med det vi kallar samtidskonst.     OBS Lokal: Allianskyrkan, Ö Storgatan 56, Jönköping

Föreläsare: Solveig Bergström, konstvetare och gallerist. Drev Galleri Bergström i över 40 år.

Ansvarig: Britt Faijerson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-565 77 14

 

Naturen som läkande kraft                                                              Kod F12v

Måndag 25 april                                    14.00-16.00

Många upplever att en promenad i naturen ger återhämtning till kropp och själ. Det finns idag forskning som förklarar varför det är så. Föreläsningen fokuserar på vad som påverkar oss positivt i naturen och vilka teorier forskningen ger som förklaring. Vi får exempel på hur den kunskapen används medvetet och metodiskt vid t.ex. rehabilitering av stressrelaterad ohälsa samt hur vi kan använda naturupplevelser för att främja god hälsa.
Föreläsare: Eva Sahlin, fil. dr., forskare vid Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen.
Ansvarig: Ingalill Lindström, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070-844 37 26