Fysiska aktiviteter

   BETALA INTE FÖRRÄN DU FÅTT V=Välkommen

Hälsa, Friskvårdsaktiviteter

 Inga friskvårdsaktiviteter under januari - april

 

                           

Erik Svensson, Håkan Ohlson och Håkan Lundin och kanske några fler är beredda att nästa år ta upp höstens ledarledda vandringar i närområdet. Men vi måste avvakta förbättrat smittläge som tillåter att vi ses i grupp utomhus. Dessutom kan vädret under 1:a kvartalet vara lite vanskligt. Annonsering om vandringar kommer att ske under veckans tips.