Årsmöte/Månadsmöten

Nästa ÅRSMÖTE kommer att hållas i mars 2022

 

MÅNADSMÖTEN

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan.                                                                                                                            Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. Kaffeservering.

Lokal: Allianskyrkan, Ö Storgatan 56, Jönköping

 

Torsdag 9 september 14.00–16.00     Inställt

Europeiska kyrkogårdar
I andra länder och religioner skiljer sig gravskicket från det svenska i utformning och arkitektur. Vi besöker i ord och bild ett antal olika kyrkogårdar, främst i Europa.

Föreläsare: Lennart Angselius, f d stadsträdgårdsmästare i Jönköpings kommun och kyrkogårdschef i Svenska kyrkan, Jönköping.

 

Torsdag 7 oktober 14.00–ca 15

Bra att veta i trafiken
De flesta seniorer tog körkort som unga. Sedan dess har nya regler och nya vägmärken tillkommit. Vi är nog många som ibland undrar över obegripliga skyltar eller varför folk "kör som idioter”. Alltså dags för en uppdatering!

Du som vill delta i det här månadsmötet får chansen att skicka in högst tre frågor i förväg. Mejla dem till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast den 20 september. Kanske tas just dina frågor upp!

Föreläsare: Anders Ringqvist från Egert & Ulfs Trafikskola, trafiklärare sedan mer än 30 år.

 

Torsdag 11 november 14.00–16.00

Svensk polis i ett internationellt perspektiv
Sedan många år är svensk polis engagerad i samarbete över hela världen, inte minst i nordiska,
EU- och FN-projekt. Det handlar om både nationellt och gränsöverskridande samarbete för att bland annat förebygga korruption, bekämpa organiserad brottslighet, medverka till effektiv lagstiftning samt strategi- och organisationsutveckling inom polisen. Vad kan svensk polis bidra med? Goda resultat och motgångar?

Föreläsare: Håkan Jaldung, Senior International Law Enforcement Specialist och tidigare polismästare.

 

Torsdag 2 december 14.00–ca 15

Visor och berättelser
Peder Losten, känd radioröst och journalist.