Årsmöte/Månadsmöten

 

Årsmöte/Månadsmöten

Nästa ÅRSMÖTE kommer att hållas 24 mars 2022

MÅNADSMÖTEN

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan.                Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. Kaffeservering.

Lokal: Allianskyrkan, Ö Storgatan 56, Jönköping

Fr.o.m. 1 december krävs vaccinationsbevis för att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan.
Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. Kaffeservering.
Lokal: Allianskyrkan, Ö Storgatan 56, Jönköping

På en 98-kubikare från Kännestubba till Nürburgring

Torsdag 20 januari        14.00-16.00                                                              Med kameran i fokus berättar Kurt Bertilsson om spännande rallyäventyr och intressanta sportbilsentusiaster han mött.
Föreläsare: Kurt Bertilsson, välkänd Porsche-entusiast från Jönköping.

Europeiska kyrkogårdar

Torsdag 24 februari       14.00–16.00
I andra länder och religioner skiljer sig gravskicket från det svenska i utformning och arkitektur.
Vi besöker i ord och bild ett antal olika kyrkogårdar, främst i Europa.
Föreläsare: Lennart Angselius, f.d. stadsträdgårdsmästare i Jönköpings kommun och kyrkogårdschef i Svenska kyrkan, Jönköping.

Årsmöte och efter kaffepausen S A Andrées provflygningar

Torsdag 24 mars             14.00– 16.00
Provflygningarna – platserna S.A. Andrée lämnade efter sig.
Flygningarna med Svea som föregick polarfärden.
Föreläsare: Carl-Johan Svensson, fil.dr. i historiedidaktik.

Fåglar på mitt sätt

Torsdag 21 april 14.00–16.00
Många års arbete i naturen med penna och pensel som redskap har lett fram till konstutställningar, illustrationer, artiklar, föredrag samt utformning av Nobeldiplom, för att nämna några exempel. Här visas spännande nya fakta om några av våra svenska fåglar i ett bildspel illustrerat med akvareller ur egen fatabur.
Föreläsare: Gebbe Björkman, konstnär, illustratör och skribent från den rika bygden vid Vättern, Omberg och Tåkern.