Månadsmöten

 

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan. Kaffeservering.              

Torsdag 10 september   

14.00–16.00

E­uropeiska kyrkogårdar                                                                  

I olika länder och religioner skiljer sig gravskicket från det svenska avseende utformning och arkitektur. Under den här föreläsningen besöker vi i ord och bild ett antal olika kyrkogårdar, främst i Europa. Vi får också höra om nyare inslag inom begravningsverksamheten.                                                                     

Föreläsare: Lennart Angselius, f.d. stadsträdgårdsmästare i Jönköpings kommun och kyrkogårdschef i Svenska kyrkan Jönköping.                                     

Lokal: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping

 

Torsdag 8 oktober    

14.00–16.00

Från sjögull till solabborre – invasiva arter i vår natur                                                                                      

Invasiva arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dem, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka och vresros, orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.                                                                  

Föreläsare: Linda Griffiths, vilthandläggare och Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län.                                                           

Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

 

Torsdag 5 november  

14.00–16.00                            

Svensk polis i ett internationellt perspektiv                            

Sedan många år är svensk polis engagerad i internationellt samarbete över hela världen, inte minst i nordiska, EU- och FN-projekt. Det handlar både om nationellt och gränsöverskridande samarbete för att bl.a. förebygga korruption, bekämpa organiserad brottslighet, medverka till effektiv lagstiftning samt strategi- och organisationsutveckling inom polisen m.m. Vad kan svensk polis bidra med? Goda resultat och motgångar?                                                   

Föreläsare: Håkan Jaldung, Senior International Law Enforcement Specialist och tidigare polismästare hos den svenska polisen.                                        

Lokal: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

 

Torsdag 3 december 

14.00–16.00                     

Sture Dahlström, musiker och författare

Bland många författare med ursprung i vår kommun är Sture Dahlström (1922-2001) från Huskvarna kanske den minst uppmärksammade. Trots ett tjugotal romaner samt ett litterärt sällskap knutet till hans namn med säte i Lund, är han obekant för många.

Föreläsare: Leif A Jansson, en av de personer som bildade Senioruniversitetet i Jönköping, tidigare musikanmälare i JP samt flitig samhällsdebattör.           

Lokal: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping