Kontakt

SU:s expedition finns på Skolgatan 25, plan 5. Öppettider se längst ner på sidan.

Meddelanden till SU kan lämnas som e-post till info@sujkp.se eller på telefonsvarare 036-290 64 29 

Under fliken OM OSS/Organisation finns en lista med namn på styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning samt deras telefonnummer. 

Har du ett ärende som rör en aktivitet, ta kontakt med den som är ansvarig funktionär.
Kontaktuppgifter finns under respektive aktivitet, se fliken Program.                                                                       
 

E-postadresser

e-postadress: info@sujkp.se

e-postadress för digitala fakturor: ekonomi@sujkp.se

Organisationsnummer: 802 422-2765