Ordförandebrev

 • -Ordförandebrev nr 8 – 2024

  2024-05-28  Till alla medlemmar Det är dags för nytt ordförandebrev med nyheter från SU. Den 4 juni publiceras höstens program på webbsidan sujkp.se och någon vecka senare kommer det i medlemmarnas brevlådor. Det finns som vanligt mycket att välja mellan. Läs och fundera vad du vill delta i! Har du inte fått post från oss…

  Läs mer

 • -Ordförandebrev nr 7 – 2024

  Till alla medlemmar Vid månadsmötet idag godkändes för andra gången styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för Senioruniversitetet i Jönköping. Enligt paragrafen 12 i stadgarna ska förslag till ändringar behandlas vid två föreningsmöten varav ett årsmöte. Ändringarna godkändes första gången vid årsmötet 21 mars och är därmed nu slutligt beslutade. De ändrade stadgarna kommer att…

  Läs mer

 • -Ordförandebrev nr 6 – 2024

  Till alla medlemmar Det händer mycket under april och maj i Senioruniversitetet. Sista månadsmötet äger rum den 25 april och handlar om Olle Adolphson och vi har fyra föreläsningar kvar under våren. Vissa studiecirklar är antingen redan klara eller avslutas snart och samtidigt är det dags att i nästa vecka starta forskningscirkeln Heat. Ta chansen…

  Läs mer

 • -Ordförandebrev nr 5 – 2024

  Till alla medlemmar Nu har årsmötet 2024 ägt rum och jag vill tacka för förnyat förtroende att vara SU:s ordförande. Årsmötet behandlade styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningarna fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2023. Nils Östman hade avböjt omval och lämnade styrelsen efter många års arbete med föreningens ekonomi. Många tack, Nils, för allt…

  Läs mer

 • -Ordförandebrev nr 4 – 2024

  Till alla medlemmar Det händer mycket i SU nu. I kommande intensiva vecka är det föreläsning Bättre med åren, studiebesök i Science Park Towers och om konst på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), film Duktig liten flicka, studiecirklarna är i full gång, likaså hälsoaktiviteterna. Torsdag 21 mars är alla medlemmar välkomna till SU:s årsmöte…

  Läs mer