Programförklaring

Inledning

Senioruniversitetet i Jönköping (SU) bildades i januari år 2005 och har nu ca 1750 medlemmar (hösten 2023). Över hela världen finns senioruniversitet/Universities of the Third Age (U3A) varav fler än 30 i Sverige med sammanlagt 32 000 medlemmar. Varje senioruniversitet är en fristående förening.

SU är en ideell förening som är partipolitiskt, fackligt och religiöst neutral.  Styrelsen har ansvaret för verksamheten och presenterar tillsammans med föreningens arbetsgrupper varje år två program med olika aktiviteter som spänner över ett brett fält. Styrelsen håller också kontakt med andra senioruniversitet och liknande organisationer inom eller utom landet för diskussion och utbyte av erfarenheter i gemensamma frågor.  

Senioruniversiteten i Sverige samarbetar med Folkuniversitetet (FU).

Styrelsens programförklaring

Senioruniversitetet i Jönköping (SU) vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper och kulturella intressen. Du behöver inga särskilda förkunskaper. Enda kravet för att bli medlem är att du fyllt 55 år.

Ambitionen är att ha ett brett utbud av stimulerande aktiviteter så att det finns ”något för alla”. Med hjälp av kunniga och engagerade ledare och funktionärer försöker vi skapa ett varierat program med hög kvalitet. Vi försöker att kontinuerligt anpassa utbudet efter medlemmarnas önskemål och följer på olika sätt upp verksamheten. Inte minst nya medlemmars önskemål är viktiga.

Föreläsningar och studiecirklar utgör kärnverksamheten. Vi engagerar aktuella och intressanta föreläsare och speglar samtidigt olika intresseområden. Studiecirklarna indelas i olika block såsom litteratur och språk, historia och samhällskunskap, naturvetenskap och teknik samt konstnärliga ämnen.

Resor lägger vi själva upp med utgångspunkten att de ska vara innehållsrika och gärna avse mer än vanliga turistmål. Vi försöker även på olika sätt få tillgång till studiebesök som annars inte är så lätta att ordna. SU:s filmvisningar planeras så att de speglar film från olika delar av världen.

SU satsar även på olika hälsoaktiviteter. Vandringar och cykelturer kombineras med olika natur- och kulturinslag. Gruppträningar av olika slag påverkar deltagarnas sociala och fysiska välbefinnande.

Erfarenheterna från pandemin lärde oss betydelsen av social samvaro. Därför är detta ett viktigt inslag i alla aktiviteter. SU vill vara en väg att hitta nya bekantskaper. Nya kontakter och tips leder ofta till ett fördjupat engagemang i SU:s olika aktiviteter.  Vi bygger verksamheten tillsammans.

Medlemsavgiften ska vara låg. Alla ska kunna vara medlemmar i SU. Vår ambition är även att ha så låga avgifter som möjligt för aktiviteterna.

Bli engagerad i SU! Medlemsantalet växer och fler funktionärer behövs. Det är roligt och stimulerande att jobba tillsammans för en god sak.