Programförklaring

Runt om i världen finns senioruniversitet. År 1973 bildades det första i Toulouse i Frankrike. Verksamheten bygger på att seniorerna själva medverkar. I Sverige finns ett trettiotal fristående Senioruniversitet, ibland kallade Pensionärsuniversitet, med över 25 000 medlemmar.

Senioruniversitetet i Jönköping (SU) bildades i januari 2005 och har nu cirka 1600 medlemmar. Rätt till medlemskap har alla personer som fyllt 55 år.

SU:s ändamålsparagraf i stadgarna § 2 lyder: ”Föreningen vänder sig till enskilda personer som vill fritt utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, studieresor, studiebesök, föreläsningar m.m.”

Pensionärstillvaron ger tid och möjligheter för ett ökande antal äldre seniorer att hålla intellektuell aktivitet vid liv, bredda och fördjupa vetandet samt att stimulera tankeutbyte och samvaro.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. En styrelse har ansvaret för verksamheten och sätter med hjälp av arbetsgrupper samman det program som erbjuds medlemmarna vår och höst. Det administrativa arbetet utförs på ideell basis.

Senioruniversiteten i Sverige samarbetar med Folkuniversitetet (FU). Det innebär att aktiviteter rapporteras till FU och att föreningen därigenom får del av statsbidrag för verksamheten och tillgång till lokaler.