-Ordförandebrev nr 4 – 2024

Till alla medlemmar

Det händer mycket i SU nu. I kommande intensiva vecka är det föreläsning Bättre med åren, studiebesök i Science Park Towers och om konst på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), film Duktig liten flicka, studiecirklarna är i full gång, likaså hälsoaktiviteterna.

Torsdag 21 mars är alla medlemmar välkomna till SU:s årsmöte med efterföljande föredrag av Frida Moisto. Vi träffas i Allianskyrkan kl 14.00. Till kaffet serveras traditionsenligt prinsesstårta.

Vi kommer att scanna körkort eller medlemskort.

Årsmöteshandlingarna finns publicerade på vår webbsida, www.sujkp.se under fliken Om oss/Årsmöteshandlingar.  Under samma flik finns också stadgar och den programförklaring som styrelsen antog i höstas. Det kommer vid årsmötet att finnas ett mindre antal årsmöteshandlingar. Tryck gärna ut handlingarna själv om du har möjlighet till det.

Jag vill också påminna om att föreläsningen den 15 april då Britt-Marie Mattsson berättar om Kvinnorna som byggde välfärden äger rum i Science Park Towers. Styrelsen beslutade byta lokal för att alla medlemmar som anmält sig skulle få möjlighet att delta. Adressen är Barnarpsgatan 52.

Med hälsningar

Tora Wigstrand, ordförande