-Ordförandebrev nr 5 – 2024

Till alla medlemmar

Nu har årsmötet 2024 ägt rum och jag vill tacka för förnyat förtroende att vara SU:s ordförande. Årsmötet behandlade styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningarna fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2023.

Nils Östman hade avböjt omval och lämnade styrelsen efter många års arbete med föreningens ekonomi. Många tack, Nils, för allt engagemang i SU:s verksamhet! Lars Eriksson efterträder Nils som föreningens kassör. Välkommen i styrelsearbetet, Lasse! I övrigt ser styrelsen ut som den gjorde före årsmötet.

Vid årsmötet behandlades styrelsens förslag till ändringar i föreningens stadgar. Enligt § 12 ska beslut om stadgeändringar fattas vid två separata föreningsmöten varav ett årsmöte. Förslaget till stadgeändringar kommer därför att tas upp igen vid månadsmötet torsdagen den 25 april, vilket härmed meddelas.

I april börjar resesäsongen och först ut är resan till Kongsberg i Mullsjö och Volvo Skövdeverken som är fulltecknad och har många reserver. Däremot går det fortfarande att anmäla sig till historisk resa till Skaraborg eller teaterresa till Norrköping med föreställningen Den goda människan i Sezuan eller Hamlet på Göteborgs Stadsteater. Det finns också enstaka platser på Östgötaresan till Vreta kloster och Göta kanal och dessutom ytterligare aktiviteter som du hittar på webbsidan www.sujkp.se under fliken Aktuellt/Lediga platser.

Sparrisresan de första dagarna i maj blev snabbt fulltecknad men det kan finnas en chans till. SU i Linköping planerar en sparrisresa den 13-16 maj och vi har erbjudits platser på den resan. Bussen passerar ju Jönköping. Du kan läsa mer på på Sulinks webbsida, Resor – Linköpings Senioruniversitet (sulink.se). Anmälan görs direkt till Mina resor senast den 7 april.

SU har också fått erbjudande att ansluta till Eksjö Rotaryklubbs resa till Färöarna den 11-15 september. Läs mer på webbsidan www.mresor.se där det också finns länk till anmälan.

Nu vill jag önska alla en riktigt fin påskhelg

GLAD PÅSK!

Med hälsningar,

Tora Wigstrand, ordförande