Resa till Ryttmästarbostället i Skövde 4 april 2023

Kavallerimajor Bernhard Englund tog emot oss iförd karolinsk ryttmästaruniform och han berättade med sådan inlevelse om gamla knektar, deras befäl och mycket annat så historien blev väldigt levande. Ryttmästarbostället är ett museum med byggnader, möbler och bruksföremål från indelningsverkets tid. Invändigt har en spännande och unik karolinsk miljö skapats med olika samlingar och rum i olika tidsepoker och stilar. (Det går att klicka på bilderna. På nästa galleri finns en bläddringsfunktion under bilderna)