Studiebesök vid Kulturskolan

SU har gjort studiebesök vid Kulturskolan där verksamhetschefen Patrik Svanängen tog emot och informerade om verksamheten. Kulturskolan vänder sig till både förskolan samt till barn och ungdomar upp till gymnasieåldern och har undervisning i musik, dans, bild och film. Särskilda projekt genomförs t.ex. på Råslätt och Österängen i samverkan med fritidsgårdarna där för att uppmuntra barn och unga som annars inte skulle komma till Kulturskolans verksamhet. En rundvandring i lokalerna visade på många fina exempel på allt vad som sker i en del av Tändsticksbolagets gamla lokaler som Kulturskolan fick ”ärva” när Smot flyttade till Spira.