-Ytterligare en film har kommit till i programmet

Filmen Kupé nr 6 har kommit till i programmet, den visas den 2 februari. Se vidare under fliken program och anmälan på vanligt sätt under anmälningsperioden.