FÖRELÄSNINGAR

Anmälan via Senioruniversitetets hemsida www.sujkp.se eller genom e-ombud senast den 10 december.

Du gör en anmälan till varje enskild föreläsning.

Avgiften 50 kr/föreläsning betalas till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5           senast 7 januari för föreläsningen 28 januari                                                        senast 25 januari för föreläsningarna 4, 11, 18 och 25 februari                          senast 25 februari för föreläsningarna 4, 11, 18 och 25 mars                             senast 25 mars för föreläsningarna 1, 8 och 15 april

Obs! Du kan vara med på föreläsningar utan anmälan i mån av plats (kontakta den som är aktivitetsansvarig för att kolla detta). Då betalar du 70 kr! Uppge namn och medlemsnummer när du kommer. Eftersom vi helst inte hanterar kontanter är vi tacksamma om du betalar till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5.

Måndag 28 januari kl. 14.00–16.00 Kod F1v                                                          Mannen i skogen                                                                                                           Vilhelm Moberg (1898-1973) är en av vår tids mest komplexa kulturikoner. En framgångsrik författare och en av landets viktigaste opinionsbildare som vann alla strider men aldrig fick ro i själen. Hans utvandrarserie är ett av våra mest älskade litterära verk.                   Föreläsare: Jens Liljestrand, fil.dr., författare, litteraturkritiker och bitr. kulturchef på Expressen. Liljestrand är Sveriges främsta auktoritet på Vilhelm Moberg. Han disputerade 2009 med Mobergland, personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. 2018 utgav han Mannen i skogen, den första heltäckande biografi som skrivits om Moberg.                       Lokal: JU- aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)                           Ansvarig: Gunnel Hedlund, 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 4 februari kl. 14.00–16.00 Kod F2v                                                                  Är allt en konspiration?                                                                             Konspirationsteorierna sprider sig som en löpeld, inte minst på Internet. Hur skapas de, vem tror på dem och varför? Vad säger de om samhället och om oss? Är de ofarliga eller skadliga? Vi får en guidad tur genom konspirationstänkandets värld.                                   Föreläsare: Kent Werne, frilansjournalist och författare. Han har skrivit flera böcker bl.a. Allt är en konspiration – en resa genom underlandet.                                                          Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                            Ansvarig: Nils Östman, 070-842 62 66 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 11 februari kl. 14.00–16.00 Kod F3v                                                          Samlar du på konst, eller kanske äggkoppar?                                                             Det är vanligt att människor samlar. I en föränderlig värld som ibland upplevs som kaotisk kan samlande representera trygghet, ordning och sammanhang. Föreläsningen belyser detta konsumtionsfenomen och vad som utmärker en samlare.                                         Föreläsare: Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Hon forskar om konsumtion och hennes senaste forskningsprojekt har fokus på mat, kläder och kulturkonsumtion utifrån ett hållbarhetsperspektiv.                                                     Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                            Ansvarig: Anna Ekstrand Persson, 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 18 februari kl. 14.00–16.00 Kod F4v                                                           Ögat och synen – en inblick i hur ögat påverkas när vi blir äldre                              Om ögats delar och funktioner, vanliga och mindre vanliga ögonsjukdomar såsom grön starr, glaskroppsavlossning, gula fläcken. Vidare: klassiska symtom och när du bör ta kontakt med ögonkliniken – vad man ska vara observant på. Kan kosttillskott som blåbär hjälpa eller förebygga? Vad säger den senaste forskningen? Utblick mot framtidens ögonvård. Föreläsare: Sofia Nilsson, läkare vid Ögonkliniken/mottagningen, Länssjukhuset Ryhov. Lokal: Bytt till Aulan på HLK                                                                               Ansvarig: Rolf Bardon, 070-211 31 88 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 25 februari kl. 14.00–16.00 Kod F5v                                                                Orden som förändrade Sverige                                                                                      Det är genom traditioner, modeord och sångtitlar som vi gör oss en bild av vårt sammanhang, vårt arv, vår nation. Men tider förändras, nya ord kommer till, andra går förlorade. Vi tas med på en resa genom svensk historia och svenska talesätt och ser hur orden format våra värderingar och hur vi klär dessa värderingar i ord.                                                     Föreläsare: Elisabeth Åsbrink, författare, dramatiker och journalist som fått flera litterära utmärkelser. Och i Wienerwald står träden kvar vann Augustpriset i fackboksklassen 2011. År 2017-2018 var Åsbrink ordförande i svenska PEN.                                                       Lokal: JU-aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)                      Ansvarig: Anna Ekstrand Persson, 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 4 mars kl. 14.0016.00 Kod F6v                                                  Stadsförnyelse och arkitekturens sammanhang                                                        Tätt, grönt och blandat – om bostadsbyggande, förtätning, kvalitet och trivsel. Hur bygger vi nytt i befintlig miljö och hur förändrar vi den befintliga bebyggelsen för att skapa trivsamma utemiljöer? Föreläsningen berör även vattennära byggande.                                       Föreläsare: Kaj Granath, arkitekt, universitetslektor vid Tekniska högskolan i Jönköping, gästforskare vid Chalmers tekniska högskola.                                                      Lokal: Bytt till Aulan på HLK                                                                              Ansvarig: Klas Mogren, 036-71 11 45 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 11

Måndag 11 mars kl. 14.00–16.00 Kod F7v                                                           Estland, vårt grannland på andra sidan Östersjön                                                       De baltiska staternas första kvartssekel som pånyttfödda nationer har präglats av stora förväntningar och ekonomiska realiteter. Att de lyckades bryta sig ur det sovjetiska greppet och återuppstå som fria nationer är något av ett under. Föreläsningen fokuserar på Estland, dess relationer till Sverige, dess komplexa historia och intressanta kultur.                 Föreläsare: Hans Lepp, kulturråd, konsthistoriker och diplomat. Åren 1991-1994 var han Sveriges första kulturattaché i det självständiga Estland. Mellan 1994 och 2014 var han verksam vid Svenska Institutet och fram till 2006 var han ansvarig för kultursamarbetet mellan länderna i Central- och Östeuropa.                                                                    Lokal: Bytt till Aulan på HLK                                                                               Ansvarig: Klas Mogren, 036-71 11 45 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 18 mars kl. 14.00–16.00 Kod F8v                                                                 Från sjögull till solabborre – invasiva arter i vår natur                                         Invasiva arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dem, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka och vresros, orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.                                                         Föreläsare: Linda Griffiths, vilthandläggare och Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län.                                                         Lokal: Fokus, Stadsbiblioteket                                                                            Ansvarig: Anna Ekstrand Persson, 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 25 mars kl. 14.00–16.00 Kod F9v                                                                 Sveriges och Vätterbygdens geologiska skapelseberättelse                                          Varför ser dagens landskap ut som det gör? Hur kommer det sig att Vättern är så djup? Varför hittar man fossiler och sandsten på höga höjder långt ifrån havet? En tidsresa genom årmiljonerna ger svar på dessa och många andra frågor. Tips om geologiska smultronställen kan vi också förvänta oss.                                                                                     Föreläsare: Eva-Lena Tullborg, docent i geologi vid Göteborgs universitet och Sven Åke Larson, professor emeritus i berggrundsgeologi vid Göteborgs universitet. Båda har en lång forskarkarriär bakom sig och står som författare till boken Sveriges berggrund – en geologisk skapelseberättelse.                                                                                           Lokal: Bytt till Aulan på HLK                                                                             Ansvarig: Nils Östman, 070-842 62 66 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 1 april kl. 14.00–16.00 Kod F10v                                                                      ”Love my tänder”                                                                                                          Liten historik om tandvården i Sverige. Hur ser munhälsan idag ut hos våra äldre? Vad händer med mun och tänder när vi blir äldre? Hur kan ohälsa påverka vår mun och hur kan en dålig munhälsa påverka vår hälsa? Vad kan vi själva göra för att ta hand om våra tänder? Egenvård. ”Vad kostar det? Kostar det nåt?”                                                                             Föreläsare: Håkan Enochsson, övertandläkare Odontologiska Institutionen Region Jönköpings Län.                                                                                                      Lokal: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping                         Ansvarig: Ulla Lindström, 073-066 10 28 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 12

Måndag 8 april kl. 14.00–16.00 Kod F11v                                                                  Retorik – konsten att övertyga                                                                                      För att kunna övertyga långsiktigt behöver du noga genomtänkta resonemang, eller hur? Argumentation, bevisföring och disposition prioriteras här framför presentationstekniken. Föreläsare: Stefan Hedlund, civilingenjör och författare. Han har under många år föreläst om retorik och samarbetat med professorn i retorik Kurt Johannesson och advokaten Leif Silbersky.                                                                                                           Lokal:JU- aulan på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation)                      Ansvarig: Gunnel Hedlund, 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Måndag 15 april kl. 14.00–16.00 Kod F12v                                                                Hon målade för framtiden                                                                                            Hilma af Klint (1862-1944) var först porträtt- och landskapsmålare men påverkades av tidens ockulta strömningar och blev en föregångare inom abstrakt måleri. Vid sin död efterlämnade hon 1000 verk som aldrig hade ställts ut. I sitt testamente skrev hon att verken inte fick visas förrän 20 år efter hennes död. Först då skulle tiden vara mogen för hennes måleri. Idag betraktas hon som en av våra främsta konstnärer.                                                    Föreläsare: Solveig Bergström, konstvetare.                                                          Lokal: Bytt till Aulan på HLK                                                                               Ansvarig: Christina Lorenzoni, 070-610 06 05 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.