Föreläsningar

 

Anmälan via Senioruniversitetets hemsida www.sujkp.se eller genom e-ombud senast den 8 december. Du gör en anmälan till varje enskild föreläsning.

Avgiften 50 kr/föreläsning till SU:s PlusGiro-konto153 1430-5   senast 7 januari för F1v

25 januari för F2v, F3v, F4v och F5v

25 februari för F6v, F7v, F8v och F9v

25 mars för F10v, F11v och F12v

Obs! Du kan vara med på föreläsningar utan anmälan i mån av plats (kontakta ansvarig). Då betalar du 70 kr! Uppge namn och medlemsnummer när du kommer. Eftersom vi helst inte hanterar kontanter är vi tacksamma om du betalar till SU:s PlusGiro-konto 153 14 30-5. Alternativt swisha 70 kr till 123 332 50 08.   

ALLA föreläsningar hålls i Kyrksalen, Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                                            

Hovrättsjuristernas stads- och herrgårdsmiljöer   Kod F1v                               måndag 27 januari       14.00-16.00

Stadsmiljön och landskapet kring Jönköping utformades av invånare med skiftande förutsättningar. En kategori var de högutbildade juristerna. Även om de hade bostäder inne i staden ägde flera dessutom herrgårdar i södra Vätterbygden. Ett exempel är Rosenlunds herrgård från slutet av 1700-talet. Här får vi en inblick i hovrättsjuristernas liv i staden och i de herrgårdsmiljöer de skapade. 

Föreläsare: Anders Franzén fil dr och antikvarie vid Jönköpings läns museum. Författare och redaktör för ett flertal böcker om södra Vätterbygdens och Jönköpings historia.                                                                                                              Lokal:  Se ovan                                                                                     Ansvarig: Anna Ekstrand Persson 070-551 24 38 eller                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

El- eller fossilbilar – vilka vinner miljömässigt?   Kod F2v                                 måndag 3 februari     14.00-16.00

Helt avgörande för den snabba utvecklingen av elbilar är tillkomsten av litiumjonbatteriet, vars uppfinnare belönades med 2019 års Nobelpris i kemi. I förhållande till vikten har detta batteri stort energiinnehåll och man kan köra relativt långt på en laddning. Men är elbilarna miljömässigt bättre än fossilbilarna? Och hur blir jämförelsen om man kör sin bensin- eller dieselbil med biobränsle istället för bensin? I föreläsningen diskuteras miljöaspekter med särskilt fokus på litiumjonbatteriernas produktion och återvinning.              

Föreläsare: Lisbeth Dahllöf IVL Svenska Miljöinstitutet. Tekn lic med inriktning livscykelanalys. Har tidigare arbetat med miljöanpassad produktutveckling inom Volvokoncernen.                                                                    

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                            Ansvarig: Klas Mogren 070-379 31 25 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Landet utanför                                                   Kod F3v                                       måndag 10 februari  14.00–16.00

Hur Sverige upplevde andra världskrigets utbrott. Landet utanför, är första delen i en trilogi om perioden 1939–45. Det är en bred skildring som beskriver såväl vardagslivet som det diplomatiska och politiska spelet.                         

Föreläsare: Henrik Berggren fil dr i historia och författare.                       

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                            Ansvarig: Gunnel Hedlund 036-12 23 15 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Mongoliet – demokrati i Djingis Khans fotspår           Kod F4v                          måndag 17 februari           14.00-1600

Postkommunistiska fattiga länder omgivna av auktoritära stater har ofta dåliga förutsättningar för att utveckla demokrati. Men Mongoliet, inklämt mellan Kina och Ryssland, utgör ett undantag. Dödsstraffet har avskaffats och landet har bytt president flera gånger i demokratiska val. Varför blomstrar Mongoliets demokrati?                                                                                      

Föreläsare: Henrik Höjer fil dr i historia, vetenskapsjournalist och författare.

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                              Ansvarig: Dan Ericsson 070-514 62 85 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vad händer i hjärna och nervsystem vid beröring    Kod F5v                           måndag 24 februari   14.00-16.00

Vi vet idag att beröring fungerar som ett socialt klister som gör oss lyckligare, mer samarbetsvilliga och generösa. Beröringen påverkar dessutom vårt välmående och vår känslighet för stress och smärta. Trots detta verkar det som om vi rör vid varandra allt mindre - eller är det verkligen så? Ett liv utan närkontakt med andra har visat sig inte bara vara ensamt, det är även förenat med stora hälsorisker.

Föreläsare: Helena Backlund Wasling medicine doktor och forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                            Ansvarig: Ulla Lundin 073-077 34 76 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jugoslaviens tillkomst och sönderfall                    Kod F6v                                 måndag 2 mars 14.00-16.00

En föreläsning om en viktig och strategisk del av Europa, som ofta drabbats av ockupationer, inbördeskrig och krig. Hur ser det ut i dag på Balkan och vad kan man vänta sig av framtiden?

Föreläsare: Vladislav Savic tidigare radiokorrespondent som bevakat denna region som journalist och som även arbetat vid Bosniensamordnarens kontor i Sarajevo med Carl Bildt som chef. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                              Ansvarig: Anna Ekstrand Persson 070-551 24 38 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Moa Martinson – en banbrytande författare         Kod F7v                                måndag 9 mars          14.00–16.00  

1930-talets litterära miljö var viktig för alla våra stora proletärmodernister, kanske i synnerhet för Harry och Moa Martinson. I litteraturhistorien har Moa länge hamnat i skuggan av akademiledamoten och Nobelpristagaren Harry Martinson, men nu är det dags att ställa frågan vilken betydelse Moa Martinson haft för den svenska litteraturen. 

Föreläsare: Ebba Witt-Brattström författare och professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon disputerade 1988 på avhandlingen Moa Martinson: skrift och drift i trettiotalet. Hennes skönlitterära debut var Århundradets kärlekskrig (2016).                                                                                        Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping           

       Ansvarig: Klas Mogren 070-379 31 25 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Evert Taube                                                            Kod F8v                                   måndag 16 mars         14.00–16.00

Här får vi följa med in i Evert Taubes musikaliska värld med alla hans välkända visor.

Föreläsare: Olle Edström musiker och professor emeritus i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har skrivit en lång rad böcker, bl a om Göteborgs musikhistoria under 1900-talet, om estetik och musik och om schlager i Sverige. 

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                             

Ansvarig: Helena Gårdmark 070-344 09 21 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

 

Hur påverkar dina gener ditt liv?        INSTÄLLT                   Kod F9v                                  måndag 23 mars        14.00-16.00

Sant och falskt om genetik i vardagen. Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?

Föreläsare: Jessica Abbott universitetslektor i evolutionär genetik vid Lunds universitet, även känd från Fråga Lund.

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                              Ansvarig: Ulla Lundin 073-077 34 76 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Historia och kultur i vårt östra grannland     INSTÄLLT        Kod F10v                                måndag 30 mars       14.00–16.00

Finland har varit en del av Sverige, därefter en del av det ryska imperiet. Sedan 1917 är det en självständig republik. Hur har detta påverkat Finlands moderna historia, kultur och samhällsliv? Varför blev Helsingfors dess huvudstad och varför ser staden ut som den gör?

Föreläsare: Hans Albin Larsson professor emeritus i historia.                   

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                            Ansvarig: Örjan Nilsson 072-198 00 79 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trädens positiva effekter              INSTÄLLT                          Kod F11v                               måndag 20 april        14.00-16.00                                                                         Träden bidrar till att förbättra vår livsmiljö. Det går att beräkna mängden luftföroreningar som stannar i trädens blad, mängden koldioxid som lagras i träden och hur mycket ett träd är ekonomiskt värt. Vad kostar det att ersätta stora gamla träd?

Föreläsare: Johan Östberg fil dr i landskapsarkitektur med inriktning på trädinventering i urban miljö.

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                             Ansvarig: Nils Östman 070-842 62 66 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Svenska innovatörer                  INSTÄLLT                             Kod F12v                                måndag 27 april        14.00-16.00                                                                        De jobbade vid sina skrivbord, i sina laboratorier och verkstäder – och alla drömde de om att lyckas. Vägen till framgång var ofta svår. En miste synen, en hamnade i gäldstugan, en drabbades hårt av den ryska revolutionen. Men de gav inte upp. Baserade på deras innovationer skapades storföretag som ASEA, Electrolux, SKF och Tetra Pak. Vårt lilla land sattes på den internationella kartan, Made in Sweden blev ett kvalitetsbegrepp.

Föreläsare: Michael H Lindgren civ ing i maskinkonstruktion, fil dr i teknik och social förändring.                                                                        

Lokal: Kyrksalen i Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping                   Ansvarig: Dan Ericsson 070-514 62 85 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.