Nyheter

  • -Ordförandebrev nr 9 – september 2023

    Till alla medlemmar Nu har höstens aktiviteter startat och det är roligt att ses igen på föreläsningar, cirklar, studiebesök eller i annat sammanhang. Nästa månadsmöte äger rum torsdag 5 oktober i Allianskyrkan då Ulla Strängberg berättar om Trädgården i litteraturen och konsten. Jag påminner om att vi använder scanning vid månadsmötena – kom ihåg körkort…

  • -Ordförandebrev nr 8 – augusti 2023

    Till alla medlemmar Det är dags för ett nytt ordförandebrev. Hoppas alla har haft en skön sommar trots skiftningarna i väderlek från riktigt varmt till betydligt svalare, blött och regnigt! Antagningsbeskeden om höstens aktiviteter har skickats ut och jag påminner om vikten av att under ångerperioden fram tom 25 augusti bevaka om du som är…