-Viktigt vid anmälan av reskamrat

Vid anmälan till resor kan reskamrat anges, det innebär att vid eventuell lottning kommer antingen båda eller ingen att antas på resan. I Mina Aktiviteter måste en person anmäla båda reskamraterna samtidigt. Båda får varsin bekräftelse och betalningsinformation.