Månadsmöten

Månadsmöten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan. Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. Kaffeservering.

Medlemskap kostar 150 kronor och du kan bli medlem genom att klicka på knappen nedan.

Information

Månadsmöten

Dessa möten är gratis för alla medlemmar och kräver ingen föranmälan. Icke medlem betalar 70 kr/tillfälle. Kaffeservering.

Start Dag & tid Plats    
M01v ”Ellen Keys verk och gärningar” med Maja Rahm, föreståndare på stiftelsen Strand
Tors 14.00-16.00 1 ggr. Start 26/1. Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping.
26/1 Tors 14.00-16.00 1 ggr Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping Info
M02v ”Det goda åldrandet – 70 är inte det nya 50 utan i stället något mer” med professor Mikael Rennemark
Tors 14.00-16.00 1 ggr. Start 23/2. Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping.
23/2 Tors 14.00-16.00 1 ggr Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping Info
M03v Årsmöte och efter pausen "En park för trevnad och vederkvickelse” om Stadsparken med Agneta Åsgrim Berlin
Tors 14.00-16.00 1 ggr. Start 23/3. Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping.
23/3 Tors 14.00-16.00 1 ggr Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping Info
M04v ”Arenor och framgångsrika profiler i idrottsstaden Jönköping” med Magnus Widell, idrottshistoriker
Tors 14.00-16.00 1 ggr. Start 20/4. Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping.
20/4 Tors 14.00-16.00 1 ggr Allianskyrkan Östra Storgatan 56 Jönköping Info