-Informationsträff 13 juni

Tisdag den 13 jun klockan 13.30 är du som blivit medlem i SU under det senaste halvåret inbjuden till en informationsträff där representanter från styrelsen finns med.

Klockan 14.30–15.30 är alla medlemmar välkomna. Då finns representanter för arbetsgrupperna på plats för att berätta mer och svara på frågor om höstens aktiviteter.

SU bjuder på en enkel kopp kaffe. Välkommen till Allianskyrkan