-Rangordna aktiviteter för större chans att komma med på det man önskar!

Rangordning av aktiviteter är en nyhet! Vid överbokade aktiviteter kommer lottning ske inom varje aktivitetsgrupp t.ex film, resor och studiebesök är olika aktivitetsgrupper. Om man anmäler sig till flera aktiviteter inom samma grupp kan man rangordna aktiviteterna. Det är då större chans att komma med på det man allra helst vill gå på. Anmäl Dig först till den aktivitet Du helst vill gå på och sedan till nr två o.s.v. Programmet känner av detta och försöker tillgodose alla förstahandsval först.