-Förslag till ändring av stadgar

Till alla medlemmar

Enligt § 12 i stadgarna för Senioruniversitetet i Jönköping ska förslag till stadgeändringar behandlas vid två föreningsmöten varav ett årsmöte.

Årsmötet den 21 mars 2024 beslöt ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

Vid månadsmötet den 25 april kommer förslaget till ändringar i stadgarna att tas upp igen för en s.k. andra läsning vilket härmed meddelas.

Förslaget till stadgeändringarna finns på SU:s webbsida under fliken Om oss/Årsmöteshandlingar.

Med hälsningar

Tora Wigstrand, ordförande