-Ordförandebrev nr 7 – 2024

Till alla medlemmar

Vid månadsmötet idag godkändes för andra gången styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för Senioruniversitetet i Jönköping. Enligt paragrafen 12 i stadgarna ska förslag till ändringar behandlas vid två föreningsmöten varav ett årsmöte. Ändringarna godkändes första gången vid årsmötet 21 mars och är därmed nu slutligt beslutade. De ändrade stadgarna kommer att publiceras på webbsidan sujkp.se.

Jag vill också meddela att programmet vid Caffè Nero på tisdag 30 april har ändrats. Blomstertid har fått förhinder. I stället kommer Nils Hjort att berätta om fyra intressanta Jönköpingskvinnor: Ulla Stenberg, Aurore Storckenfeldt, Ebba Ramsay och Gerda Planting-Gyllenbåge. Gemensamt berättar de om kvinnans olika roller och möjligheter under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, en tid då dessa förändrades både fort och radikalt.

Redan på lördag 27 april bjuder Viktor Rydbergsällskapet in till föreläsning om eposet Vapensmeden och om Inga-Mi Vannérus-Rydgrans vävnad som utgår från boken. Arrangemanget äger rum i Fokus, Stadsbiblioteket. Läs mer på länken Viktor Rydberg-sällskapet (rydbergsallskapet.nu)

Naturskyddsföreningen håller rikskonferens 3-5 maj i Kulturhuset Spira, Jönköping och det finns många intressanta inslag i konferensprogrammet. Läs mer på länken Om årets program | Rikskonferens 2024 (naturskyddsforeningen.se)

Sistaårseleverna på Per Brahes musikestetlinje presenterar sitt slutprojekt fredag 24, lördag 25 och söndag 26 maj. Titeln är Take me Back to the 70’s. Biljetter kan köpas på www.jonkopingsteater.se eller i teaterns biljettkassa.

Nu vill jag önska en riktigt fin Valborgshelg och 1 maj

Tora Wigstrand, ordförande