-Ordförandebrev nr 10 – december 2022

Till alla medlemmar

Idag firar vi Lucia och lottningen m.m. är klar inför vårens program. Besked om utfallet skickades ut i går kväll. Ovanligt många aktiviteter har måst lottas denna gång eftersom vi fick ovanligt många anmälningar, mer än 6 700 st. Vi har ansträngt oss för att bereda så många som möjligt plats enligt önskemålen. Vi utökar t.ex. antalet platser vid studiebesöket på det nya höghushotellet och på resan till GöteborgsOperan, anordnar en extra SU-lunch och dubblerar resan till Bjärehalvön. De som har fått köplats till resan till Birgit Nilsson museum m.m. erbjuds ett nytt tillfälle i samma vecka.

Observera att vi kommer att tillämpa automatisk antagning från köplats under ångerperioden som kommer att gälla fram till 2 januari. Det kan komma ett nytt antagningsbesked så var extra uppmärksam och kontrollera e-posten ofta.

Under rubriken Lediga platser lägger vi ut aktiviteter där det fortfarande finns platser kvar. Det gäller t.ex. vissa föreläsningar, enstaka studiecirklar, teaterresan till Linköping och studiebesöken vid Länstrafikens nya bussdepå i Jönköping och vid Elmia.

Även i år har Ingemar Norström tagit det fina julkortet som bifogades när vårens program skickades ut. Många tack för det, Ingemar!

Den 4 februari 2023 arrangeras Smålands Litteraturfestival 2023 (SmåLit) i Jönköping, författarsamtal, bokmässa, debatter m.m. SU är en av SmåLits samarbetspartner. Vi hoppas att vi ska kunna ställa upp med tio scenvärdar från SU, en uppgift som handlar om att se till att scenerna är i ordning och hjälpa medverkande och deltagare tillrätta. Programmet dagtid äger rum kl 11-16 på Stadsbiblioteket. Som scenvärd står man till förfogande i tvåtimmarspass. Vi har i gengäld fått biljetter till kvällens författarträff på Spira med författarna Torbjörn Flygt, Stina Wollter, Caroline Ringskog Ferrada-Noli och Johannes Anyuru i ett fördjupande samtal. Ring gärna och berätta att du kan ställa upp som scenvärd (min mobil 070 312 57 60) så kan jag berätta mer. Startsida – SmåLit (smalit.se)

Stockholms universitet, psykologiska institutionen har skickat en förfrågan till SU om ev medverkan i en enkät om pensionärers upplevelse av pandemin. Huvudsyftet är att förstå och dra socioemotionella lärdomar av hur en lång period av social isolering kan påverka äldre vuxnas mentala hälsa och välmående. Hör av dig till vår e-postadress info@sujkp.se om du är intresserad av att få veta mer och besvara enkäten så skickar vi information om enkäten.

Soppkulturlunch – en lunch med kultur och god soppa – är ett nytt koncept i Vätterbygden, som Huskvarna Hembygdsförening genomför vid fyra tillfällen under januari-februari nästa år. Läs mer på föreningens webbsida “www.hvahembygd.se”.

Med förhoppningen att vi ses nästa år önskar jag alla

God Jul och Gott Nytt År

Tora Wigstrand, ordförande